Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

 • Vlaamse officiële ontwikkelingshulp bedraagt iets meer dan 50 miljoen euro

  In 2017 bedraagt de officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid 50,2 miljoen euro. De Vlaamse officiële ontwikkelingshulp of ODA steeg tussen 2006 en 2013 van iets meer dan 32 miljoen euro tot bijna 56 miljoen euro. In de jaren daarna bleef de hulp min of meer constant. Tussen 2016 en 2017 daalde de ODA weer tot net boven de 50 miljoen euro.

 • Zuidelijk Afrika bestemming van bijna de helft van de Vlaamse ontwikkelingshulp

  De ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid is sterk geconcentreerd op Zuidelijk Afrika. Bijna 42% van de ODA vloeide in 2017 naar de landen in deze regio. De 3 officiële partnerlanden van de Vlaamse overheid – Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika – bevinden zich alle 3 in deze regio.

 • Een derde van de hulp focust op de bevolking en hun gezondheid

  Het grootste deel van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp is geconcentreerd op een beperkt aantal sectoren. In 2017 is gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid de belangrijkste sector binnen de Vlaamse officiële ontwikkelingssamenwerking (34%). Naar landbouw, visserij en voedselhulp gaat 18% van de Vlaamse ODA. Bijna 10% van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp is gericht op onderwijs.

 • Aandeel Vlaamse overheid in totale Belgische ODA schommelt tussen 2% en 3%

  De officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid kwam in 2016 op bijna 55,6 miljoen euro. Dat komt overeen met 2,7% van de totale Belgische ODA. Dit percentage schommelt sinds 2006 tussen 2% en 3%.

Bronnen

Departement Buitenlandse Zaken: Databank Vlaamse officiële ontwikkelingshulp (ODA)

Definities

Officiële ontwikkelingshulp (ODA - Official Development Assistance): de som van de uitgaven die voldoen aan de internationale criteria voor ontwikkelingssamenwerking.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

1 april 2019

Meer cijfers

Contact