Omzet en toegevoegde waarde landbouw

 • Land- en tuinbouwsector realiseert netto toegevoegde waarde van 1,1 miljard euro

  De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2016 een eindproductiewaarde van 5,4 miljard euro. Daarvan is veruit het grootste deel (61%) afkomstig van de veeteelt. Tuin- en akkerbouw zijn goed voor respectievelijk 30% en 9%. De 5 belangrijkste sectoren qua productiewaarde zijn: varkens (1,37 miljard euro), groenten (712 miljoen euro), melk en melkderivaten (677 miljoen euro), runderen (643 miljoen euro) en niet-eetbare tuinbouwproducten (503 miljoen euro). 
  In 2016 bedroeg het intermediaire verbruik 4 miljard euro. 51% hiervan is veevoer, 11% energie en 3% zijn meststoffen. 
  Op basis van de eindproductiewaarde en het intermediaire verbruik, en rekening houdend met de afschrijvingen en de netto subsidies, kan de netto toegevoegde waarde geraamd worden. Het vormt een indicator voor het globale inkomen van de land- en tuinbouwactiviteit. De netto toegevoegde waarde bedroeg in 2016 1,1 miljard euro.
  Deze netto toegevoegde waarde is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Met uitzondering van het jaar 2010 lag de totale netto toegevoegde waarde na 2008 telkens onder de waarden opgetekend in de periode van 2000 tot 2007.
   

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact