Omzet via e-commerce bij ondernemingen

 • E-commerce goed voor 34% van omzet bij ondernemingen

  Bij ondernemingen met minstens 10 werknemers was in 2017 34% van de totale omzet afkomstig van e-commerce. Het aandeel van e-commerce in de totale omzet stijgt sinds 2010. Van 2010 tot 2012 lag dit percentage tussen 13% en 17%.

 • E-commerce heeft groter aandeel van omzet bij grotere ondernemingen

  Het belang van e-commerce in de totale omzet neemt toe met de ondernemingsgrootte. Bij ondernemingen met 5 tot 9 werknemers was e-commerce in 2017 goed voor 6% van de totale omzet. Bij ondernemingen met minstens 250 werknemers was dat 57%.

  Bovendien steeg het belang van e-commerce sterker bij grote dan bij kleine ondernemingen.  Hierdoor werd het verschil tussen kleine en grote ondernemingen groter over de jaren.

 • EDI-verkopen nemen het grootste deel van omzet via e-commerce in

  Bij verkopen van goederen en diensten via e-commerce nemen in de ondernemingen met minstens 10 werknemers de Electronic Data Interchange-verkopen (EDI-verkopen) het grootste deel in. EDI-berichten zijn berichten in een standaardformaat, geschikt voor automatische verwerking. In 2017 was 21% van de totale omzet afkomstig van dergelijke EDI-berichten.

  Webverkoop betreft verkopen via een onlinewinkel of via webformulieren op een website of extranet, of via apps. Men maakt een onderscheid tussen webverkopen aan particulieren (B2C), aan bedrijven (B2B) of aan de overheid (B2G). In 2017 kwam 11% van de totale omzet van ondernemingen uit webverkopen aan bedrijven of aan de overheid en 2% uit webverkopen aan particulieren. Sinds 2015 kregen de EDI-berichten en de webverkopen aan bedrijven en aan de overheid een groter aandeel binnen de totale omzet.

 • E-commerce in vergelijking met EU-landen sterk ingeburgerd bij Vlaamse ondernemingen

  In het Vlaamse Gewest (34%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (33%) neemt e-commerce een groter aandeel van de totale omzet in dan in het Waalse Gewest (14%).

  België hoort, samen met Ierland en Tsjechië, tot de top 3 van de landen waar e-commerce het grootste aandeel van de totale omzet van de ondernemingen inneemt.

Definities

E-commerce: de verkoop of aankoop van goederen of diensten via een computernetwerk, via methodes die specifiek ontworpen werden voor het ontvangen of plaatsen van bestellingen. De betaling en uiteindelijke levering van de goederen of diensten hoeven niet online te gebeuren. Bestellingen, uitsluitend via handgetypte e-mails uitgevoerd, worden niet opgenomen bij e-commerce.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact