Omzet via e-commerce bij ondernemingen

 • E-commerce goed voor bijna derde van omzet

  Bij ondernemingen met minstens 10 werknemers was in de periode 2018-2019 31% van de totale omzet afkomstig van e-commerce. Het aandeel van e-commerce in de totale omzet verdubbelde sinds de eerste meting in 2010-2011. Toen ging het om 15% van de totale omzet.

 • Belang e-commerce in omzet groter bij grotere ondernemingen

  Het belang van e-commerce in de totale omzet neemt toe met de ondernemingsgrootte bij de ondernemingen met minstens 10 werknemers. Bij ondernemingen met 10 tot 49 werknemers was e-commerce in 2018-2019 goed voor 9% van de totale omzet. Bij ondernemingen met minstens 250 werknemers was dat 59%. Van 2010-2011 tot 2018-2019 is het belang van e-commerce in de totale omzet vooral gestegen bij de ondernemingen met minstens 250 werknemers, waar er sprake is van een verdrievoudiging. Bij de andere ondernemingen is er maar een lichte stijging.

  Opvallend is verder het belang van e-commerce  in de totale omzet van de kleinste ondernemingen met 2 tot 9 werknemers (20%). 

 • EDI-verkopen nemen het grootste deel van omzet via e-commerce in

  Bij verkopen van goederen en diensten via e-commerce nemen de Electronic Data Interchange-verkopen (EDI-verkopen) het grootste deel in. EDI-verkopen zijn verkopen via berichten in een standaardformaat, geschikt voor automatische verwerking. In 2018-2019 was 19% van de totale omzet afkomstig van dergelijke EDI-verkopen.

  Webverkoop betreft verkopen via een onlinewinkel of via webformulieren op een website of extranet, of via apps. Men maakt een onderscheid tussen webverkopen aan particulieren (B2C), aan bedrijven (B2B) of aan de overheid (B2G). In 2018-2019 kwam 10% van de totale omzet van ondernemingen uit webverkopen aan bedrijven of aan de overheid en 3% uit webverkopen aan particulieren.

 • E-commerce in vergelijking met EU-landen sterk ingeburgerd bij Vlaamse ondernemingen

  In 2018-2019 nam e-commerce een groter aandeel van de totale omzet in bij de Vlaamse (31%) en de Brusselse (42%) ondernemingen dan bij de Waalse ondernemingen (15%).

  België hoort, samen met Ierland en Tsjechië, tot de top 3 van de landen waar e-commerce het grootste aandeel van de totale omzet van de ondernemingen inneemt.

Definities

E-commerce: de verkoop of aankoop van goederen of diensten via een computernetwerk, via methodes die specifiek ontworpen werden voor het ontvangen of plaatsen van bestellingen. De betaling en uiteindelijke levering van de goederen of diensten hoeven niet online te gebeuren. Bestellingen, uitsluitend via handgetypte e-mails uitgevoerd, worden niet opgenomen bij e-commerce.

Publicatiedatum

27 februari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies