Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid

  • 1 op 3 ondernemingen heeft een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid

    In 2015 beschikte 34% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers over een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid.

    Het aandeel ondernemingen dat beschikt over een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid stijgt met de ondernemingsgrootte. Van de kleinste ondernemingen met 5 tot 9 werknemers beschikte in 2015 18% over een dergelijk plan. Bij de grootste ondernemingen met minstens 250 werknemers was dat 73%.

  • Aandeel Vlaamse ondernemingen met ICT-veiligheidsbeleid vergelijkbaar met EU- gemiddelde

    Een groter aandeel van de Brusselse (39%) en van de Vlaamse ondernemingen (34%) dan van de Waalse ondernemingen (26%) heeft een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid.

    Het aandeel van de Vlaamse ondernemingen met minstens 10 werknemers die over een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid beschikken (34%), is vergelijkbaar met het EU-gemiddelde (32%). Bij de hoogst scorende EU-landen ligt dit aandeel rond de 50%.

Definities

ICT-veiligheidsbeleid: volgens de ICT-enquête verwijst ICT-beveiliging naar maatregelen, controles en procedures die van toepassing zijn op ICT-systemen om de integriteit, de echtheid, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van gegevens en systemen te waarborgen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies