Onderwijsbegroting

 • Een kwart van alle Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar onderwijs

  In 2017 werd 11,5 miljard euro aan onderwijs uitgegeven in Vlaanderen. Dat is iets meer dan de voorgaande jaren. In lopende prijzen is dit budget tussen 2012 en 2017 met 1 miljard euro toegenomen. Als het onderwijsbudget wordt uitgedrukt in vaste prijzen, wat wil zeggen dat de bedragen gecorrigeerd worden voor de inflatie, blijkt dat het budget de jongste jaren gestegen met 417 miljoen euro.
  Door de extra bevoegdheden die de Vlaamse Overheid kreeg toegewezen na de zesde staatshervorming, steeg het totale budget van de Vlaamse overheid sterk. Dat maakt dat het aandeel van het onderwijsbudget in het totale overheidsbudget is afgenomen. In 2013 en 2014 ging het nog om ruim 38% van het totale budget van de Vlaamse overheid. In 2017 is onderwijsbudget goed voor een kleine 26% van alle uitgaven van de Vlaamse overheid.

 • Salarissen vormen grootste uitgavenpost

  De salarissen van het onderwijspersoneel waren in 2017 goed voor 68% van alle uitgaven aan onderwijs. Dat komt neer op een bedrag van bijna 8 miljard euro. Werkingskosten nemen ruim een vierde van de uitgaven in. Investeringen en andere uitgaven nemen in de begroting maar een klein aandeel in.

 • Meer budget voor leerling in secundair onderwijs dan leerling in lager onderwijs

  Een leerling in het gewoon basisonderwijs kost jaarlijks bijna 5.000 euro, eentje in het gewoon secundair onderwijs 8.800 euro.
  Elke leerling in het buitengewoon basisonderwijs kost jaarlijks ongeveer 16.500 euro. In het buitengewoon secundair onderwijs wordt per leerling bijna 20.500 euro uitgegeven.
  Aan kinderen en jongeren in het deeltijds kunstonderwijs wordt jaarlijks 1.350 euro gespendeerd.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

Inflatie: de prijsstijging van een brede korf producten en diensten.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact