Onderwijsbegroting

 • Kwart van alle Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar onderwijs

  In 2018 werd 11,7 miljard euro aan onderwijs uitgegeven door de Vlaamse overheid. Dat is iets meer dan de voorgaande jaren. In lopende prijzen is dit budget tussen 2013 en 2018 met 1 miljard euro toegenomen. Uitgedrukt in vaste prijzen, wat wil zeggen dat de bedragen gecorrigeerd worden voor de inflatie, blijkt het budget in diezelfde periode gestegen met 275 miljoen euro.

  Door de extra bevoegdheden die de Vlaamse overheid kreeg toegewezen na de zesde staatshervorming, steeg vanaf 2015 het totale budget van de Vlaamse overheid sterk. Dat maakt dat het aandeel van het onderwijsbudget in het totale overheidsbudget is afgenomen. In 2013 en 2014 ging het nog om ruim 38% van het totale budget van de Vlaamse overheid. In 2018 is het onderwijsbudget nog goed voor iets minder dan 26% van alle uitgaven van de Vlaamse overheid.

 • Salarissen vormen grootste uitgavenpost

  De salarissen van het onderwijspersoneel waren in 2018 goed voor ruim 8 miljard euro. Dat komt overeen met 69% van alle uitgaven aan onderwijs. Werkingskosten zijn goed voor ruim een vierde van de uitgaven. Investeringen en andere uitgaven nemen in de begroting maar een klein aandeel in.

   

 • Meer budget voor leerling in secundair onderwijs dan leerling in lager onderwijs

  Een leerling in het gewoon basisonderwijs kost jaarlijks ruim 5.100 euro, een leerling in het gewoon secundair onderwijs bijna 8.900 euro. In het buitengewoon basisonderwijs gaat het jaarlijks om bijna 16.900 euro. In het buitengewoon secundair onderwijs wordt per leerling bijna 20.300 euro uitgegeven.
  Per cursist in het deeltijds kunstonderwijs wordt jaarlijks 1.340 euro voorzien.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

februari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies