Onderwijsbegroting

 • Kwart van alle Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar onderwijs

  In 2019 werd 12,2 miljard euro aan onderwijs uitgegeven door de Vlaamse overheid volgens de uitgavenbegroting. Ten opzichte van 2018 is dit een toename met 282 miljoen euro. In lopende prijzen is dit uitgavenbudget tussen 2014 en 2019 met 1,3 miljard euro toegenomen. Als het onderwijsbudget wordt uitgedrukt in vaste prijzen, wat wil zeggen dat de bedragen gecorrigeerd worden voor de inflatie, blijkt dat het budget over dezelfde periode is gestegen met 331 miljoen euro.

  Als ook de uitgaven van de onderwijsgerelateerde geconsolideerde instellingen worden meegenomen, werd in 2019 in totaal 14 miljard euro aan onderwijs uitgegeven in Vlaanderen. Dat is een toename van 563 miljoen euro ten opzichte van 2018.

  Door de extra bevoegdheden die de Vlaamse overheid kreeg toegewezen na de zesde staatshervorming, steeg vanaf 2015 het totale budget van de Vlaamse overheid sterk. Dat maakt dat het aandeel van het onderwijsbudget in het totale overheidsbudget is afgenomen. In 2014 ging het nog om 37% van het totale budget van de Vlaamse overheid (geconsolideerd was dit 39%). In 2019 is onderwijsbudget goed voor 26% van alle uitgaven van de Vlaamse overheid (geconsolideerd is dit 30%).

 • Salarissen vormen grootste uitgavenpost

  De salarissen van het onderwijspersoneel waren in 2019 goed voor 69% van alle uitgaven aan onderwijs. Dat komt neer op een bedrag van ruim 8 miljard euro. Werkingskosten nemen ruim een vierde van de uitgaven in. Investeringen en andere uitgaven nemen in de begroting maar een klein aandeel in.

 • Meer budget voor leerling in secundair onderwijs dan leerling in lager onderwijs

  Een leerling in het gewoon basisonderwijs kost jaarlijks ruim 5.300 euro, een leerling in het gewoon secundair onderwijs ruim 9.000 euro. In het buitengewoon basisonderwijs gaat het jaarlijks om bijna 17.500 euro. In het buitengewoon secundair onderwijs wordt per leerling bijna 21.700 euro uitgegeven.
  Per cursist in het deeltijds kunstonderwijs wordt jaarlijks 1.437 euro voorzien.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

Geconsolideerde instellingen: entiteiten die volgens lijst van de eenheden van de overheidssector gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen behoren tot de consolidatieperimeter, met als doel de perimeter van de overheidssector (S.13) af te bakenen.

Inflatie: de prijsstijging van een brede korf producten en diensten.

Uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap: administratieve begroting zoals opgenomen als bijlage in het decreet houdende de uitgavenbegroting

Publicatiedatum

28 februari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies