Onderwijsinstellingen

 • Bijna 4.000 onderwijsinstellingen in Vlaanderen

  In het schooljaar 2019-2020 waren er 3.996 onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Het totaal aantal instellingen bleef de afgelopen jaren vrij constant.

  Het aantal basisscholen steeg beperkt tijdens de afgelopen 10 schooljaren. Bij de andere instellingen bleven de aantallen over de jaren min of meer gelijk. Enkel bij het aantal Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) was er sprake van een duidelijke daling. Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats waren er een aantal fusies van CVO’s. Daarnaast worden een aantal opleidingen die vroeger bij het CVO werden aangeboden nu in het hoger onderwijs aangeboden. Daardoor sloten ook een aantal CVO de deuren.

 • 2 op 3 onderwijsinstellingen is basisschool

  In het schooljaar 2019-2020 waren er 2.661 basisscholen in Vlaanderen. Daarvan zijn er 2.462 in het gewoon basisonderwijs en 199 in het buitengewoon onderwijs. De basisscholen nemen daarmee 67% van alle onderwijsinstellingen in.

  In het secundair onderwijs zijn er 1.084 scholen, waarvan 952 in het gewoon en 132 in het buitengewoon onderwijs. Dat komt overeen met een aandeel van 27% van alle instellingen.

  Alle andere instellingen samen zijn goed voor 6% van de onderwijsinstellingen. Het gaat om 168 academies (deeltijds kunstonderwijs), 61 centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, 16 hogescholen en 6 universiteiten.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

Onderwijsinstelling: een administratief geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is.

Publicatiedatum

27 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies