Onderwijsinstellingen

  • Bijna 4.000 onderwijsinstellingen in Vlaanderen

    In het schooljaar 2016-2017 waren er een kleine 4.000 onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dit aantal schommelde weinig de jongste jaren: het aantal basisscholen steeg beperkt, het aantal instellingen in de andere niveaus daalde heel licht.

  • 2 op de 3 onderwijsinstellingen is een basisschool

    In het schooljaar 2016-2017 waren er ruim 2.600 basisscholen in Vlaanderen. Daarvan zijn er 2.418 in het gewoon basisonderwijs en 200 in het buitengewoon onderwijs. De basisscholen nemen 66% van alle onderwijsinstellingen in.
    In het secundair onderwijs zijn er bijna 1.100 scholen, waarvan 949 in het gewoon en 124 in het buitengewoon onderwijs. Dat komt overeen met een aandeel van 27% van alle instellingen. 
    Alle andere instellingen samen zijn goed voor 7,5% van de onderwijsinstellingen. Het gaat om 168 kunstacademies, 110 centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, 16 hogescholen en 6 universiteiten.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

Onderwijsinstelling: een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact