Onderwijsinstellingen

 • Iets meer dan 4.000 onderwijsinstellingen in Vlaanderen

  In het schooljaar 2020-2021 waren er 4.020 onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Het totaal aantal instellingen bleef de afgelopen jaren vrij constant.

  Het aantal basisscholen steeg beperkt tijdens de afgelopen 10 schooljaren. Bij de andere instellingen bleven de aantallen over de jaren min of meer gelijk. Enkel bij het aantal Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) was er sprake van een duidelijke daling als gevolg van een aantal fusies en van het feit dat een aantal opleidingen die vroeger bij de CVO werden aangeboden nu in het hoger onderwijs aangeboden. 

 • 2 op 3 onderwijsinstellingen zijn basisscholen

  In het schooljaar 2020-2021 waren er 2.693 basisscholen in Vlaanderen. Daarvan zijn er 2.493 in het gewoon basisonderwijs en 200 in het buitengewoon onderwijs. De basisscholen waren daarmee goed voor 67% van alle onderwijsinstellingen. 

  In het secundair onderwijs zijn er 1.091 scholen, waarvan 955 in het gewoon en 136 in het buitengewoon onderwijs. Dat komt overeen met een aandeel van 27% van alle instellingen. 

   Alle andere instellingen samen zijn goed voor 6% van de onderwijsinstellingen. Het gaat om 167 academies (deeltijds kunstonderwijs), 34 centra voor volwassenenonderwijs, 13 centra voor basiseducatie, 16 hogescholen en 6 universiteiten.  

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Onderwijsinstelling: een administratief geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is.

Publicatiedatum

16 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies