Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik

 • 2 op 3 Vlamingen kopen online

  Het aandeel 16- tot 74- jarige burgers dat in het voorbije jaar goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2017 op 66%. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren. In 2005 ging het nog om 16%.

 • Aandeel Vlamingen dat frequent online koopt stijgt

  De toename in het aandeel van de burgers met onlineaankopen doet zich sinds 2009 voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden (voorafgaand aan de enquête). Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, bleef vrij stabiel over de totale periode. Sporadisch aankopen betekent hier: tussen 3 en 12 maanden geleden, of langer dan 12 maanden geleden.

 • Online kopen neemt toe met onderwijsniveau en inkomen

  Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geboorteland.
  55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de twee jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Personen die niet in België geboren zijn kopen minder online dan personen geboren in België. Dat is vooral het geval bij mensen geboren in een niet-EU-land. 

 • Onlineaankopen gebeuren vooral bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen

  In 2017 deed 55% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een onlineaankoop bij een Belgische verkoper. 42% deed een aankoop bij een verkoper uit een ander Europees land en 13% bij een verkoper uit een niet-Europees land. 3% van de Vlamingen kent de herkomst van de verkoper niet.
  Voor elk van deze 3 categorieën van verkopers (België, ander EU-land en niet-EU land) stijgt het aandeel burgers met onlineaankopen over de tijd.

 • Vlamingen behoren voor online kopen tot Europese middenmoot

  Een groter aandeel Vlamingen (66%) dan Brusselaars (52%) en Walen (51%) kocht of bestelde in het voorbije jaar online goederen of diensten voor privégebruik. Het gaat hier om burgers van 16 tot 74 jaar.
  Het Vlaamse aandeel ligt hoger dan het EU-gemiddelde van 57%. Toch situeert het Vlaamse Gewest zich eerder in de middenmoot van de EU-landen. In de top 5 van de EU-landen kocht of bestelde 80% van de burgers het voorbije jaar online. 

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact