Onvoldoende beweging en overgewicht

 • 70% beweegt onvoldoende, 45% heeft overgewicht

  In 2013 lag het percentage Vlamingen van 15 jaar en ouder dat dagelijks onvoldoende beweegt om een positieve impact te hebben op de gezondheid net boven de 70%. Dit hoge percentage was er al in 2001. 
  In 2013 bereikte het percentage Vlamingen met overgewicht van 15 jaar en ouder 45%. Het gaat om personen met een Body Mass Index van 25 of meer. Dit percentage nam de voorbije jaren langzaam toe. 

 • Overgewicht vooral bij lager opgeleiden

  In 2013 bewogen meer vrouwen dan mannen dagelijks onvoldoende om een positieve impact op hun gezondheid te hebben. 

  Veel meer mannen dan vrouwen hadden in 2013 overgewicht. 

  Enkel in de jongste leeftijdsgroep (15-24 jaar) was het percentage dat onvoldoende beweegt iets geringer. Vanaf de leeftijd van 25 jaar werd een percentage van 70% bereikt. 

  Het percentage Vlamingen met overgewicht was in 2013 op de leeftijd van 25 tot 34 jaar al bijna 2 keer zo hoog als op de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Het nam nadien verder toe met de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 55 jaar werd de 60% bijna bereikt of overschreden. 

  Zowel bij lager als bij hoger opgeleiden waren er in 2013 meer personen die dagelijks onvoldoende bewegen om een positieve impact op de gezondheid te hebben. 

  Overgewicht was daarentegen het meest terug te vinden bij de lager opgeleiden en het minst bij de hoger opgeleiden.

 • Onvoldoende bewegen en overgewicht algemeen verspreid

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2013 in stedelijke en landelijke gebieden relatief gezien evenveel personen die dagelijks onvoldoende bewogen of die overgewicht hadden. 

 • Weinig verschillen tussen gewesten

  Geen enkel gewest onderscheidde zich in 2013 door een hoger of lager percentage personen met een gezond bewegingspatroon. 

  Ook inzake het percentage personen met overgewicht verschilden de gewesten niet van elkaar.

Bronnen

Definities

Onvoldoende beweging: percentage personen dat onvoldoende lichaamsbeweging heeft om een positieve impact op de gezondheid te hebben, op basis van International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-module) met 7 vragen. Er wordt een opdeling gemaakt tussen groepen ‘inactief, minimaal actief’ versus ‘voldoende actief waardoor een positieve impact op de gezondheid’.  

Body Mass Index (BMI): de BMI is het zelf gerapporteerd gewicht uitgedrukt in kilogram gedeeld door de zelf gerapporteerde lengte uitgedrukt in meter tot het kwadraat. Overgewicht komt overeen met een BMI van 25,00 tot 29,99, zwaarlijvigheid met een BMI van 30,00 of meer.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

7 oktober 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies