O&O intensiteit

 • Bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling op bijna 7 miljard euro

  De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het Vlaamse Gewest werden voor 2016 geraamd op 6,7 miljard euro. De O&O-intensiteit lag daarmee op 2,7% van het bruto binnenlands product (bbp).
  De laatste jaren was er een duidelijke toename van de O&O-bestedingen in % van het bbp. Dit komt vooral op naam van de bedrijven.

 • Bedrijven staan in voor grootste deel O&O-bestedingen

  De bedrijven waren met 4,6 miljard euro goed voor 69% van de O&O-bestedingen in 2016. Bovendien neemt hun aandeel met de tijd nog toe. In 2009 ging het nog om 66%. De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten namen in 2016 19% voor hun rekening. Dat is minder dan in 2009 (22%). De overige spelers zoals de overheid en instellingen zonder winstoogmerk, hebben een kleiner aandeel in de O&O-bestedingen.

 • Vlaanderen in EU-subtop voor O&O-bestedingen

  Het Vlaamse Gewest zat in 2016 met 2,7% een stuk boven het EU-gemiddelde van 1,9%. Het Waalse Gewest scoort ook relatief hoog (2,5%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de O&O-intensiteit lager (1,8%).
  Een aantal landen zoals Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Finland doen het nog beter. In Slovakije en Letland zijn de O&O-bestedingen lager dan 1% van het bbp. De relatief sterke positie van het Vlaamse Gewest komt vooral op naam van de private uitgaven, die nog meer boven het Europees gemiddelde liggen dan de publieke uitgaven. 

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – De middelen voor O&O

Definities

Bruto binnenlands product: de geldwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.
O&O-intensiteit: de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in procent van het bruto binnenlands product.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact