O&O personeel

 • Bijna 49.000 voltijdse equivalenten tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling

  In het Vlaamse Gewest waren in 2016 48.926 voltijds equivalenten aan de slag in onderzoek en ontwikkeling (O&O-personeel).
  Dit aantal gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Tussen 2006 en 2016 is het aantal voltijdse eenheden voor O&O met 41% gegroeid.

 • 6 op 10 O&O-werknemers aan de slag in bedrijven

  De bedrijven leveren het gros van het onderzoekspersoneel (59% in 2016). De tweede belangrijkste speler is het hoger onderwijs (30%).
  Doorheen de tijd is het aandeel van de bedrijven iets gedaald: in 2006 was dit nog 61%. Dit ging vooral ten voordele van de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk, al blijven beiden in absolute aantallen nog steeds een kleine actor.

 • Vlaams aandeel O&O-personeel in tewerkstelling in top-10 van Europese Unie

  In 2015 lag het aandeel van  O&O-personeel in de totale tewerkstelling in het Vlaamse Gewest (1,7%) iets hoger dan in het Waalse Gewest (1,5) en beduidend lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (2,8).
  Het Vlaamse Gewest stond daarmee in 2015 in de top-10 van de Europese Unie.  Denemarken had met 2,2% het hoogste aandeel O&O-personeel,  gevolgd door Finland (2,1%) en Luxemburg (2,0%). Cyprus en Roemenië kenden met 0,4% het laagste aandeel O&O-personeel, gevolgd door Letland (0,6%) en Kroatië (0,7%). 

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Totale O&O personeel

Definities

O&O-personeel: het personeel dat direct betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling. Het gaat niet alleen om onderzoekspersoneel, maar ook om managers en administratief personeel dat directe diensten levert.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact