Oppervlakte onder effectief natuurbeheer

  • Ruim 82.000 hectare onder effectief natuurbeheer

    In 2017 bedroeg de oppervlakte met effectief natuurbeheer 82.368 hectare (ha). Dat is een toename met 19.039 ha sinds 2011. De oppervlakte nam in 2017 toe bij de bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan (+ 515 ha), de erkende natuurreservaten (+ 310 ha) en de domeinbossen met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer (+ 65 ha).
    Elk gebied opgenomen in deze cijfers beschikt over een goedgekeurd beheerplan. De mate waarin het beheer er gericht is op het behalen van natuurdoelen kan echter sterk verschillen. In sommige gebieden met goedgekeurd beheerplan kan de natuurfunctie neven- of ondergeschikt zijn aan de economische of de sociale functie. 

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Oppervlakte met effectief natuurbeheer

Definities

Oppervlakte met effectief natuurbeheer : de som van de oppervlakte van de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de erkende natuur- en bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer en parken in eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd beheerplan conform principes harmonisch park- en groenbeheer.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies