Oprichtingen ondernemingen

 • Ruim 57.000 oprichtingen van ondernemingen in 2017

  In 2017 waren er 57.297 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In 2008 waren dat er 40.148. Dat is een toename met iets meer dan 17.000 ondernemingen op 10 jaar tijd. De stijging doet zich vooral voor in de jaren 2014, 2016 en 2017. 

 • Meer oprichtingen in het Vlaamse Gewest dan in andere gewesten

  De afgelopen 10 jaar steeg ook het aantal ondernemingen in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In 2017 waren er ruim 25.000 oprichtingen in het Waalse Gewest en bijna 13.000 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het Vlaamse Gewest telde dat jaar 4 keer zoveel oprichtingen: ruim 57.000. 

 • 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2017 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar op 66% in het Vlaamse Gewest. Dat betekent dat de 66% van de ondernemingen die vijf jaar eerder werden opgericht nog actief is.

  Dit cijfer is vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2017 met 65% (in 2014) en 67% (in 2016) als minimum en maximum. 

  De andere gewesten scoorden in 2017 lager met een overlevingsgraad van telkens 60% in zowel het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als het Waalse Gewest.
   

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies