Oprichtingen ondernemingen

 • Aantal opgerichte ondernemingen in juli 2021 6% lager dan in juli 2020

  In juli 2021 werden in het Vlaamse Gewest 7.761 ondernemingen opgericht. Dat aantal ligt 6,2% lager dan in juli 2020. 

  In januari 2021 lag het aantal opgerichte ondernemingen iets lager dan in januari 2020. Van februari tot juni 2021 was er telkens sprake van een stijging van het aantal oprichtingen tegenover dezelfde maand in 2020. In april lag die stijging het hoogst (+90%). Aan die stijgingen lijkt in juli 2021 een einde te zijn gekomen. 

  Ook in de meeste maanden van 2020 lag het aantal opgerichte ondernemingen hoger dan het aantal opgerichte ondernemingen in dezelfde maand een jaar voordien. Dat verschil varieerde van +7% in november tot +32% in augustus. Enkel in maart, april en mei was dat niet het geval. In maart 2020 lag het aantal ondernemingen nagenoeg even hoog als in maart 2019. In april en mei lag dat aantal respectievelijk 33% en 19% lager dan in dezelfde maand in 2019. 

 • Ruim 64.000 oprichtingen van ondernemingen in 2019

  In 2019 waren er in totaal 64.140 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 10 % meer dan in 2018. Sinds 2009 steeg het aantal opgerichte ondernemingen nagenoeg elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. Enkel in de jaren 2012-2013 en 2015 was er sprake van een lichte daling.

 • Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2019 waren er 24.428 oprichtingen in het Waalse Gewest en 12.241 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (64.140) lag daarmee hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen. 

 • Bijna 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2018 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 65%. Dat betekent dat 65 van de 100 ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht in 2018 nog actief waren.

  De overlevingsgraad bleef vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2018 met 65% als minimum (in 2014 en 2018) en 67% (in 2016) als maximum. 

  De andere gewesten scoorden in 2018 lager met een overlevingsgraad van 60% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 59% het Waalse Gewest.

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

8 oktober 2021

Volgende update

5 november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies