Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie

 • Overheidsbudget voor wetenschap en innovatie neemt toe tot 2,5 miljard euro in 2018

  Het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie lag bij de begrotingsopmaak van 2018 op ruim 2,5 miljard euro. Dat bedrag gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Daarvan gaat iets meer dan 1,6 miljard naar investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O).

 • Gros van overheidskredieten gaat naar onderzoek en ontwikkeling

  Het belangrijkste deel van de overheidskredieten voor wetenschap en innovatie gaat naar onderzoek en ontwikkeling. Dat bedrag is de laatste jaren nog toegenomen. De tweede belangrijkste post is ‘onderwijs en vorming’ (0,8 miljard euro), met eveneens een toename tijdens de laatste jaren. De post ‘wetenschappelijke en technologische dienstverlening’ is het minst belangrijk (0,09 miljard euro in 2018). Deze bleef min of meer constant over de jaren.

 • Aandeel gericht onderzoek groter dan niet-gericht onderzoek

  Vanaf 2002 is het aandeel ‘gericht onderzoek’ in het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie groter dan het aandeel ‘niet-gericht onderzoek’. Gericht onderzoek streeft een economisch of maatschappelijk doel na. Niet-gericht onderzoek wordt gedreven door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid. 
  In 2010 lag het aandeel van gericht onderzoek op 59%. In 2015 en 2016 was de verhouding 50/50. In de jaren daarna nam het aandeel gericht onderzoek opnieuw toe tot bijna 51% in 2017 en 55% in 2018.

 • Vlaanderen scoort hoger dan gemiddeld in Europees verband

  Een internationale vergelijking voor 2016 toont dat Vlaanderen op het vlak van O&O-overheidskredieten hoger dan gemiddeld scoort. In 2016 lag het Vlaamse cijfer (0,67% van het bbp) boven het gemiddelde van de Europese Unie (0,63%). Denemarken is wereldwijd koploper, gevolgd door Portugal, Finland, Noorwegen en Duitsland.

Bronnen

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI): Speurgids

Definities

Het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschaps- en Innovatiebeleid is het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door de volledige Vlaamse overheid. Het gaat om administratieve data uit het Horizontaal Programma Wetenschapsbeleid van de Vlaamse begroting.
Niet-gericht onderzoek wordt gedreven door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid, terwijl gericht onderzoek een economisch of maatschappelijk doel nastreeft.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact