Overmatig alcoholgebruik

 • 1 op de 2 Vlamingen drinkt wekelijks alcohol

  In 2013 gaf 85% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder aan wel eens alcohol te drinken. Binnen de groep die alcohol dronk, waren er bijna 2 op de 3 (63%) die minstens wekelijks alcohol dronken. Anders gesteld, de helft (52%) van de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder dronk in 2013 minstens wekelijks alcohol. 

  Binnen de groep die wekelijks alcohol dronk, kan 10% worden bestempeld als personen met een overmatig alcoholgebruik. Bij mannen ging het, volgens de toen geldende richtlijnen, om personen die meer dan 21 glazen alcohol drinken per week, bij vrouwen om personen die meer dan 14 glazen drinken per week.

  Het percentage Vlamingen dat overmatig alcohol drinkt, daalt langzaam. In 2001 bedroeg het 16%.

 • Meer overmatig alcoholgebruik rond de leeftijd van 60

  Het percentage overmatige alcoholgebruikers lag in 2013 bij mannen en vrouwen ongeveer op hetzelfde niveau.

  Overmatig alcoholgebruik kwam vooral voor rond de leeftijd van 60 jaar. Ook bij jongvolwassenen (15-24 jaar) ging het om meer dan 10%.

  Hoewel de cijfers het suggereren, onderscheidden lager opgeleiden zich inzake overmatig alcoholgebruik niet significant van hoger opgeleiden. 

 • Overmatig alcoholgebruik algemeen verspreid

  In de Vlaamse stedelijke gebieden bedroeg het percentage overmatige alcoholgebruikers in 2013 meer dan 10%. In de andere gebieden lag het onder de 10%. Deze verschillen zijn echter niet significant verschillend.

 • Minder overmatig alcoholgebruik in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2013 relatief gezien meer personen met overmatig alcoholgebruik dan in het Vlaamse of Waalse Gewest.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies