Pact 2020 - kernindicatoren meting 2016

  • 21 oktober 2016

In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 wordt het belang van de realisatie van de Pact 2020 doelstellingen onderschreven. Wel wordt aangegeven dat de indicatoren zullen geactualiseerd worden in functie van gewijzigde externe omstandigheden na overleg met de SERV en de Verenigde Verenigingen.

In het voorjaar 2015 werd per doelstelling nagegaan of de huidige set van indicatoren een optimale toetsing van de doelstellingen mogelijk maakt. De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2015 de geactualiseerde set van indicatoren goed. In totaal zijn in deze editie 125 indicatoren opgenomen, waarvan 73 behouden uit de bestaande set van indicatoren, 42 aangepaste en 10 nieuwe indicatoren. 17 indicatoren werden geschrapt.

In overleg en nauwe samenwerking met de departementen actualiseerde de Studiedienst van de Vlaamse Regering de indicatorenset, die ook integraal in VRIND 2016 is opgenomen.

Door opsplitsingen naar doelgroepen, sectoren of deelgebieden zijn in totaal 213 reeksen of subindicatoren verwerkt. Globaal gaat de helft van de indicatoren er op vooruit de voorbije jaren. Een kwart is eerder stabiel of wisselend en een vijfde gaat er op achteruit. De indicatoren die de fysiek-ecologische en de sociaal-maatschappelijke doelstellingen opvolgen, gaan er meer op vooruit dan deze die de economische doelstellingen opvolgen. De welvaart gaat er wel op vooruit maar ondernemingen blijven het moeilijk hebben en zowel inzake export als innovatie is nog heel wat vooruitgang mogelijk.

Download Pact 2020 - kernindicatoren meting 2016 (Pdf - 13,7 MB)

Meer informatie:
Luk Bral (0478 58 53 67)
Studiedienst Vlaamse Regering, projectleider