Pers en media

Als journalist kunt u bij Statistiek Vlaanderen terecht voor actuele en betrouwbare statistieken over Vlaanderen.

Op onze website vindt u meer dan 250 cijferreeksen over de mensen die wonen, werken en leven in Vlaanderen, over de Vlaamse economie en omgeving en over de plaats van Vlaanderen in de wereld. De statistieken worden doorlopend geüpdatet en op een toegankelijke manier voorgesteld voor het brede publiek, met doorverwijzing naar de brongegevens voor de meer gespecialiseerde gebruiker.

 

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019. Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates voor elke statistiek zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden.

Contact

Als vertegenwoordiger van de media kunt u contact opnemen met Statistiek Vlaanderen:

Of stel uw vraag via het contactformulier.

Camera