Pers en media

Als journalist kunt u bij Statistiek Vlaanderen terecht voor actuele en betrouwbare statistieken over Vlaanderen.

Op onze website vindt u meer dan 250 cijferreeksen over de mensen die wonen, werken en leven in Vlaanderen, over de Vlaamse economie en omgeving en over de plaats van Vlaanderen in de wereld. De statistieken worden doorlopend geüpdatet en op een toegankelijke manier voorgesteld voor het brede publiek, met doorverwijzing naar de brongegevens voor de meer gespecialiseerde gebruiker.

 

Persberichten

9 juli 2019

Vlaamse bevolkingstoename vooral gevolg van immigratie uit buitenland en andere gewesten (Pdf - 195 kB)

25 juni 2019

1 op 10 Vlamingen loopt risico op armoede - 2% leeft in ernstige materiële deprivatie, 7% in huishouden met zeer lage werkintensiteit (Pdf - 178 kB)

3 juni 2019

7% van 18- tot 24-jarigen verlaat secundair onderwijs zonder diploma - Bijna 1 op 10 van 25- tot 64-jarigen volgt opleiding (Pdf - 176 kB)

6 mei 2019

4 op 10 Vlamingen hooggeschoold - Aandeel laaggeschoolden in Vlaams Gewest op 20 jaar tijd gehalveerd (Pdf - 167 kB)

30 april 2019

Bruto toegevoegde waarde Vlaams Gewest op 232 miljard euro - Totale Vlaamse werkgelegenheid gaat naar 2,8 miljoen personen (Pdf - 235 kB)

22 maart 2019

Drie op de vier Vlamingen zijn voorstander van lidmaatschap Europese Unie - Steun voor EU in Vlaanderen hoog in vergelijking met rest van Europa (Pdf - 141 kB)

26 februari 2019

Nieuws vaakst gevolgd via radio en tv, rol internet neemt sterk toe - Vertrouwen van Vlamingen in mediaberichtgeving daalt (Pdf - 455 kB)

19 februari 2019

Ruim helft van de Vlamingen is actief binnen een vereniging - Sportclubs zijn de meest populaire verenigingen in Vlaanderen (Pdf - 447 kB)

12 februari 2019

Vlaming meest tevreden over lokaal beleid, minst over Europees beleid - Vertrouwen in politie en leger laatste 10 jaar opvallend gestegen (Pdf - 447 kB)

5 februari 2019

Vlamingen zijn tevreden over het leven: 7,6 op 10 - En vertrouwen in elkaar neemt verder toe (Pdf - 453 kB)

20 december 2018

Statistiek Vlaanderen zet in op meer toegankelijke info - Nieuwe website bundelt 250 betrouwbare cijfers over Vlaanderen voor breed publiek (Pdf - 90 kB)

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019. Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates voor elke statistiek zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden.

Contact

Als vertegenwoordiger van de media kunt u contact opnemen met Statistiek Vlaanderen:

Of stel uw vraag via het contactformulier.

Camera