Personeel lokale besturen

 • 170.000 personen aan de slag bij lokale besturen

  In 2017 werkten in totaal 170.000 personen bij de lokale besturen. Herrekend naar voltijdse jobs gaat het om iets minder dan 130.000 voltijdse equivalenten. Na een toename van het aantal personen en voltijdse equivalenten bij de lokale besturen tussen 2010 en 2013, is dat aantal in de jaren daarna weer gedaald tot het niveau van 2010.

 • Gemeentebesturen en OCMW’s grootste werkgevers bij lokale besturen

  Bij de lokale besturen zijn de gemeentebesturen en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) de grootste werkgevers. Lokale politiezones, verenigingen van OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsbedrijven vervolledigen de top 5. De autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven zijn de kleinste werkgevers.

 • Vooral contractuelen, vrouwen en deeltijds werkenden in lokale besturen

  De tewerkstelling bij de lokale besturen kenmerkt zich door een oververtegenwoordiging van vrouwen: 62% van alle personeelsleden is vrouw. Daarnaast is 64% contractueel tewerkgesteld en 36% vastbenoemd. De verdeling voltijds en deeltijds werkenden is ongeveer gelijk: 51% werkt voltijds, 49% werkt niet voltijds.

 • Veel jobs in gemeentebesturen in kustgemeenten, grootsteden en centrumsteden

  Om gemeenten onderling te vergelijken, kan gekeken worden naar het aantal voltijdse equivalenten van het gemeentebestuur per 1.000 inwoners. Kustgemeenten, grootsteden en centrumsteden zijn de gemeentebesturen met het hoogste aandeel voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners. De kleinste gemeenten, Herstappe en Horebeke, hebben ook het laagste aandeel voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners.

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Publicaties

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact