Personeel Vlaamse overheid

 • Diensten Vlaamse overheid tellen ruim 28.500 personeelsleden

  In 2017 werkten 28.542 personen bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het aantal steeg van 2006 tot 2009 om nadien tot 2014 te dalen. Tussen 2014 en 2017 kwamen er opnieuw ongeveer 1.000 personeelsleden bij. Deze stijging is een gevolg van de zesde staatshervorming waarbij Vlaanderen nieuwe bevoegdheden kreeg en personeelsleden overkwamen van het federale niveau. 
  Niet alle personeelsleden werken voltijds, dat komt tot uiting in de personeelsbeschikbaarheid. Deze kan worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE). In 2017 lag de personeelsbeschikbaarheid op 25.057 VTE. De beschikbaarheid schommelt al enkele jaren rond de 25.000 VTE. 
  Het verschil tussen het aantal personeelsleden en de personeelsbeschikbaarheid geeft een zicht op het aantal deeltijds werkenden. Dat verschil schommelde in de beschouwde periode steeds rond 12%.

 • Beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving stellen meeste personeel te werk

  4 beleidsdomeinen tellen elk meer dan 4.000 VTE: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving. Samen stellen ze meer dan 70% van het Vlaamse overheidspersoneel te werk. 
  Met iets meer dan 500 VTE is Economie, Wetenschap en Innovatie het kleinste beleidsdomein. Daarnaast werken een kleine 200 VTE voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dat niet tot één van de 11 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid behoort.

Bronnen

Agentschap voor Overheidspersoneel: Vlaamse bedrijfsinformatie

Definities

Diensten van de Vlaamse overheid: alle entiteiten van de Vlaamse overheid waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van kracht is.
Personeelsbeschikbaarheid: de verhouding van het aantal dagen dat een personeelslid geacht wordt om te werken op basis van zijn of haar arbeidsregime ten opzichte van het aantal dagen van een voltijds personeelslid.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact