Personeelsleden universiteiten

  • 44% van jobs voor onderzoekers

    Aan de Vlaamse universiteiten zijn in 2017-2018 in totaal bijna 26.000 voltijdse eenheden aan het werk. Dat is bijna 1.000 voltijdse eenheden meer dan het voorgaande academiejaar. De onderzoekers (doctoraal en post-doctoraal) vormen met bijna 11.500 voltijdse eenheden de grootste groep. Er zijn daarnaast ook 8.400 administratieve en technische medewerkers. De professoren zijn met ruim 3.700 goed voor 14% van alle jobs aan de universiteiten. Assistenten vormen de kleinste groep.

  • Bijna driekwart van professoren is man

    In totaal wordt 49% van de voltijdse jobs aan universiteiten ingenomen door vrouwen. Vooral bij de professoren zijn vrouwen in de minderheid: 72% van de professoren is een man. Ook bij de onderzoekers zijn er iets meer mannen dan vrouwen actief: het gaat om 55% mannelijke onderzoekers tegenover 45% vrouwen.
    Daartegenover staat dat er meer vrouwen zijn dan mannen bij de assistenten (53% vrouwen) en bij het administratief en technisch personeel (62% vrouwen).

Bronnen

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR): Personeelsstatistieken

Definities

Assistenten: het assisterend academisch personeel (AAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 2 (OP2 = assistent en doctor-assistent) en groep 1 (OP1 = praktijklector, hoofdpraktijklector, lector, hoofdlector). 

Onderzoekers: zowel de doctorale als de postdoctorale onderzoekers en zowel de bursalen als de onderzoekers met contracten van bepaalde of onbepaalde duur. 

Professoren: het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 3 (OP3 = docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar).

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies