Personeelsleden Vlaams onderwijs

  • Bijna 160.000 voltijdse equivalenten uitbetaald door Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

    In het schooljaar 2017-2018 werden 159.967 voltijdse equivalenten uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal budgettaire voltijdse equivalenten in het onderwijs is de jongste 8 jaren gestegen met iets meer dan 4.000.

  • Telkens iets minder dan 60.000 voltijdse equivalenten in gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs

    In schooljaar 2017-2018 waren er 57.000 budgettaire voltijdse equivalenten in het gewoon basisonderwijs en ruim 59.000 in het gewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon basis- en secundair onderwijs zijn er ongeveer 8.700 en 8.400 voltijdse equivalenten. Samen is het basis- en secundair onderwijs goed voor 84% van alle voltijdse equivalenten waarvoor een salaris wordt uitbetaald.

  • Bijna 3 op 4 personeelsleden is vrouw

    73% van alle budgettair voltijdse equivalenten in het Vlaamse onderwijs is een vrouw. Een even groot aandeel is vastbenoemd.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs
 

Definities

Personeelsleden in budgettaire voltijdse equivalenten: het betreft het aantal voltijdse equivalenten die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal voltijdse equivalenten wordt geteld als de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar). Voor het hogescholenonderwijs zijn de lesopdrachten van de gastprofessoren en de mandaatsvergoedingen niet opgenomen in de cijfers.

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

oktober 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies