Personen met handicap met persoonsvolgend budget

  • Ruim 25.000 personen met handicap hebben persoonsvolgend budget

    Eind 2020 hadden 25.399 meerderjarige personen met een handicap een persoonsvolgend budget ter beschikking. Een persoonsvolgend budget is bedoeld voor volwassenen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Het gaat om een budget op maat waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, professionele zorgverleners of bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget werd ingevoerd in 2016. 

    Het aantal meerderjarige personen met een persoonsvolgend budget is tussen 2017 en 2020 beperkt gestegen.

  • Personen met persoonsvolgend budget zijn vooral mannen en personen tussen 40 en 59 jaar

    55% van de volwassenen die een persoonsvolgend budget ter beschikking hadden in 2020 zijn mannen, 45% zijn vrouwen. 

    Bij de personen met een persoonsvolgend budget is 41% tussen 40 en 59 jaar, 37% is tussen 18 en 39 jaar en 22% is 60 jaar of ouder.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.

Publicatiedatum

10 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies