Personenwagenpark

 • Aantal personenwagens in Vlaams Gewest gestegen tot ruim 3,5 miljoen

  In 2018 waren er ruim 3,5 miljoen personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er bijna 600.000 meer dan in 2006. Het aantal personenwagens blijft jaar na jaar licht stijgen. 

 • Dieselwagens worden minder populair

  Sinds 2017 is er een daling van het aantal ingeschreven personenwagens die rijden op diesel. Bij benzinewagens is er een omgekeerde beweging. Na jaren van daling is daar sinds 2014 opnieuw een toename. Het wegvallen van het prijsvoordeel van diesel speelt hier een belangrijke rol. Daarnaast zijn er ook nog enkele milieumaatregelen die het minder aantrekkelijk maken om te kiezen voor een dieselwagen.

 • Toename hybridewagens

  Het aantal LPG-, elektrische en hybride personenwagens is veel minder talrijk dan het aantal diesel- en benzinewagens. De hoeveelheid hybride wagens neemt wel snel toe. Het aantal elektrische wagens stijgt ook, maar minder fel. Door LPG aangedreven auto’s nemen in aantal af.

 • Bijna 6 op 10 van de nieuwe wagens rijdt op benzine.

  De daling in populariteit van dieselwagens is nog duidelijker zichtbaar als enkel wordt gekeken naar de nieuw ingeschreven personenwagens in 2018. Het aandeel nieuw ingeschreven benzinewagens ligt op 57%, bij dieselwagens is dat 36%. 
  5% van de in 2017 nieuw ingeschreven wagens heeft een hybride motor. 1% rijdt elektrisch.

 • Lager autobezit in grootsteden

  Het Vlaamse Gewest telde in 2017 gemiddeld 535 personenwagens per 1.000 inwoners. Grootsteden hebben een relatief laag autobezit. In de provincie Limburg zitten vele gemeenten boven het Vlaamse gemiddelde.

 • Autobezit in Vlaams Gewest net boven Europees gemiddelde

  Het Vlaamse Gewest telde in 2016 529 personenwagens per 1.000 inwoners. Dat is iets meer dan het EU-gemiddelde. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest tellen minder personenwagens per 1.000 inwoners dan het Vlaamse Gewest. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Mobiliteit
Statbel: Voertuigenpark

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies