Politicologenetmaal 2019

Datum: 13 en 14 juni 2019

Organisatie: Universiteit Antwerpen

Workshop "Informatie en beleid: op welke informatie baseert men zich voor het beleid? "

Deze workshop wordt begeleid door Dries Verlet (Statistiek Vlaanderen) en Frank Bongers (Dialogic).

Contactpersoon: Dries Verlet

Inhoud:

Het lijkt op het eerste zicht paradoxaal: in tijden waar informatie nog nooit zo makkelijk voor iedereen beschikbaar is als nu, staat het gebruik van informatie in beleidscontext meer dan ooit ter discussie. Of is de makkelijke online beschikbaarheid net het probleem? Informatie komt ons altijd en overal tegemoet en is divers wat de kwaliteit betreft. De filters lijken afwezig of toch alvast verzadigd. Er is de opkomst van “fake news”, “alternative facts” en de onmacht van overheden om hiermee om te gaan.  Daarnaast zien we ook een dalend respect voor en geloof in experten, alsook de gelijkschakeling van leken- en expertkennis.

In deze workshop willen we de informatiedoorstroming naar beleid bestuderen. Met deze workshop beogen we het bijeenbrengen van de ervaring rond de informatiedoorstroming naar het beleid. Inhoudelijk zijn er alvast thema’s genoeg waar we ons in de workshop kunnen over buigen: conceptueel (wat is geïnformeerd beleid? welke tendensen zijn er?) en uit de praktijk (hoe gebeurt de informatiedoorstroming binnen specifieke organisaties en hoe waken we over de kwaliteit? Wat zijn de uitdagingen waar overheden voor staan wat het geïnformeerd beleid betreft? Wat is de rol van experts en leken hierbij?)  

Met deze workshop willen we ervaringsdeskundigen uit diverse beleids- en onderzoeksdomeinen samenbrengen. We kijken ook uit naar casestudies, uit allerlei sectoren en van allerlei beleidsniveaus. We richten ons daarmee op mensen uit de praktijk, maar evengoed bestuurskundigen en beleidswetenschappers.