Posities in het huishouden

 • Minder Vlamingen wonen samen met partner en kinderen

  In 2017 woonden 3,26 miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest samen met een partner, al dan niet met kinderen. Daarnaast woonden er 1,88 miljoen als kind (ongeacht de leeftijd) bij 1 of 2 ouders. Bijna 900 duizend personen woonden alleen en ruim 200 duizend woonden zonder partner maar met kinderen.

  Het percentage Vlamingen dat in 2017 met een partner en zonder kinderen woonde was even groot als het percentage dat met een partner én met één of meer kind(eren) samenwoonde (25%). Op de derde plaats kwamen kinderen die bij 2 ouders woonden (23%).

  Sinds 2000 daalde vooral het aandeel Vlamingen dat met een partner én met één of meer kind(eren) samenwoonde, evenals het aandeel dat als kind bij 2 ouders woonde.

 • 3 op de 4 samenwonende partners zijn gehuwd

  Bij de volwassen Vlamingen die in 2017 samenwoonden met een partner woonden er ruim 3 op de 4 gehuwd samen. Bijna 1 op de 4 woonde ongehuwd samen. 
  Bij de volwassenen die gehuwd samenwoonden met een partner was de groep met één of meer inwonende kinderen even groot als de groep zonder inwonende kinderen. Dat was ook het geval bij diegenen die ongehuwd samenwoonden met een partner.

  Bij de volwassenen die met kinderen (ongeacht hun leeftijd) samenwoonden, waren er bijna 7 op de 10 gehuwde ouders (of stiefouders), waren er 2 op de 10  ongehuwd samenwonende ouders (of stiefouders) en was er iets meer dan 1 op de 10 een alleenstaande ouder.

 • Gehuwde partners en gehuwde ouders nog steeds meest voorkomend

  Van alle 0- tot 17-jarigen woonden er in 2017 in het Vlaamse Gewest 6 op de 10 bij een gehuwd paar en bijna 1 op de 4 bij een ongehuwd paar. 14% van de 0- tot 17-jarigen woonde bij een alleenstaande ouder, de meesten bij hun moeder.

  Volwassenen van 18 tot 59 jaar hadden uiteenlopende posities in het huishouden. Een derde woonde gehuwd samen met een partner én met één of meer kind(eren). Daarnaast woonde telkens ongeveer 1 op de 8 in deze leeftijdsgroep als kind bij een gehuwd paar, alleen, gehuwd met een partner zonder kinderen of ongehuwd met een partner zonder kinderen.

  Bij de volwassenen van 60 jaar en ouder woonde ruim de helft met een huwelijkspartner en zonder kinderen. In die leeftijdsgroep woonde een kwart alleen.

 • Concentraties van gezinnen in elke provincie

  In het Vlaamse Gewest woonde in 2017 57% van de bevolking in gezinsverband. Het gaat om kinderen en volwassenen die bij 1 of 2 ouders woonden en om volwassenen die samenwoonden met kinderen.

  In elke provincie waren er enkele gemeenten waar meer in gezinsverband werd geleefd dan gemiddeld. Ook in de brede rand rond Brussel kwam leven in gezinsverband vaker voor dan gemiddeld. In de kustgemeenten was dit minder het geval.

 • Minder alleenwonenden en alleenstaande ouders in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich in 2017 van de andere gewesten door lagere percentages kinderen bij een alleenstaande ouder, alleenstaande ouders en alleenwonenden. 

  Tegelijkertijd lag het percentage gehuwd samenwonenden zonder en met inwonende kinderen hoger in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er het meest alleenwonenden. In het Waalse Gewest kwamen ongehuwd samenwonenden met kinderen iets vaker voor dan in de andere gewesten.

Bronnen

Statbel: Bevolking

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact