Posities in het huishouden

 • Minder Vlamingen wonen samen met partner en kinderen

  In 2018 woonden 3,27 miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest samen met een partner, al dan niet met inwonende kinderen. Daarnaast woonden er 1,88 miljoen inwoners als kind (ongeacht de leeftijd) bij 1 of 2 ouders. Ongeveer 883.000 personen woonden alleen en 230.000 woonden zonder partner maar met 1 of meer kinderen (als alleenstaande ouder).

  Het percentage Vlamingen dat in 2018 met een partner en zonder kinderen woonde was even groot als het percentage dat met een partner én met 1 of meer kind(eren) samenwoonde (25%). Op de derde plaats kwamen kinderen die bij 2 ouders woonden (23%).

  Sinds 2000 daalde het percentage Vlamingen dat met een partner én met 1 of meer kind(eren) samenwoont, evenals het percentage dat als kind bij 2 ouders woont.

 • 3 op 4 samenwonende partners zijn gehuwd

  Bij de volwassen Vlamingen die in 2018 samenwoonden met een partner, woonden er ruim 3 op de 4 gehuwd samen. Bijna 1 op de 4 woonde ongehuwd samen.

  Bij de volwassenen die gehuwd samenwoonden met een partner was de groep met 1 of meer inwonende kinderen even groot als de groep zonder inwonende kinderen. Dat was ook het geval bij diegenen die ongehuwd samenwoonden met een partner.

  Bij de volwassenen die met 1 of meer kinderen (ongeacht hun leeftijd) samenwoonden, waren er bijna 7 op de 10 gehuwde ouders (of stiefouders), waren er ruim 2 op de 10 ongehuwd samenwonende ouders (of stiefouders) en was er iets meer dan 1 op de 10 een alleenstaande ouder.

 • Gehuwde partners en gehuwde ouders nog steeds meest voorkomend

  Van alle 0- tot 17-jarigen woonden er in 2018 in het Vlaamse Gewest 6 op de 10 bij een gehuwd paar en 1 op de 4 bij een ongehuwd paar. 14% van de 0- tot 17-jarigen woonde bij een alleenstaande ouder, de meesten bij hun moeder.

  Volwassenen van 18 tot 59 jaar hadden in 2018 uiteenlopende posities in het huishouden. Een derde woonde gehuwd samen met een partner én met 1 of meer kind(eren). Daarnaast woonde telkens ongeveer 1 op de 10 uit deze leeftijdsgroep als kind bij een gehuwd paar, alleen, gehuwd met een partner zonder kinderen of ongehuwd met een partner zonder kinderen.

  Bij de volwassenen van 60 jaar en ouder woonde de helft met een huwelijkspartner en zonder kinderen. In die leeftijdsgroep woonde een kwart alleen.

 • Concentraties van gezinnen in elke provincie

  In het Vlaamse Gewest woonde in 2018 59% van de bevolking in gezinsverband. Het gaat om kinderen en volwassenen die bij 1 of 2 ouders woonden en om volwassenen die samenwoonden met 1 of meer kinderen.

  In elke provincie waren er enkele gemeenten waar meer in gezinsverband werd geleefd dan gemiddeld genomen. Ook in de brede rand rond Brussel kwam leven in gezinsverband vaker voor dan gemiddeld. In de kustgemeenten was dit minder het geval.

 • Minder alleenwonenden en alleenstaande ouders in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich in 2017 van de andere gewesten door lagere percentages kinderen bij een alleenstaande ouder, alleenstaande ouders en alleenwonenden. 

  Tegelijkertijd lag het percentage gehuwd samenwonenden zonder en met inwonende kinderen hoger in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er het meest alleenwonenden. In het Waalse Gewest kwamen ongehuwd samenwonenden met kinderen iets vaker voor dan in de andere gewesten.

Bronnen

Statbel: Bevolking

Publicatiedatum

12 maart 2019

Volgende update

10 september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies