Problematische afwezigheden

  • Ruim 2% van leerlingen in secundair onderwijs meer dan 30 halve dagen problematisch afwezig

    In het secundair onderwijs was in het schooljaar 2015-2016 2,3% van de leerlingen problematisch afwezig. Dat aandeel ligt merkbaar hoger dan in 2007-2008. Het gaat over afwezigheden zonder geldige reden van in totaal minstens 30 halve dagen per schooljaar van de leerplichtige leerlingen (tot en met de leeftijd van 18 jaar). 

  • Aandeel problematische afwezigheden grootst in deeltijds onderwijs

    Er zijn grote verschillen naar soort van het secundair onderwijs. In het deeltijds onderwijs was 54,5% van de schoolbevolking tot en met 18 jaar problematisch afwezig in het schooljaar 2015-2016. In het voltijds gewoon secundair was dat 1,4%, in het buitengewoon secundair 8,4%. Zowel in het deeltijds als het buitengewoon onderwijs zijn meisjes beduidend vaker problematisch afwezig dan jongens. In het voltijds onderwijs blijft het verschil tussen jongens en meisjes beperkt.

  • Aandeel problematische afwezigheden grootst in onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers en BSO

    Binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs zijn er ook aanzienlijke verschillen. De B-stroom van de 1ste graad, het beroepssecundair onderwijs (BSO) en het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers tellen relatief veel problematisch afwezige leerlingen. Het algemeen secundair onderwijs (ASO) en de A-stroom van de 1ste graad kennen het kleinste aandeel problematische afwezigheden.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Cijfermateriaal problematische afwezigheden

Rapport leerplicht

Definities

Problematisch afwezig: de cijfers omvatten de meldingen van scholen wanneer leerlingen ten minste 30 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen die regelmatig, maar gewettigd afwezig zijn, worden hierin niet opgenomen. Ook leerlingen die sporadisch spijbelen (minder dan 30 halve dagen) zijn niet opgenomen. Het gaat over cijfers van de leerplichtige leerlingen. Cijfers van +18-jarigen zijn niet opgenomen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

30 oktober 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies