Productierekening land- en tuinbouwbedrijven

 • Land- en tuinbouwsector realiseert netto toegevoegde waarde van 1,6 miljard euro

  De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2017 een eindproductiewaarde van 5,7 miljard euro. Dat is 7,7% hoger dan in 2016.

  In 2017 bedroeg het intermediaire verbruik 4 miljard euro. 53% hiervan is veevoer, 11% energie en 3% meststoffen. Het intermediaire verbruik nam tegenover 2016 licht af.

  Op basis van de eindproductiewaarde en het intermediaire verbruik en rekening houdend met de afschrijvingen en de netto subsidies kan de netto toegevoegde waarde geraamd worden. In 2017 ging het om 1,57 miljard euro. Dat is de helft meer dan in 2016 en de hoogste waarde van de laatste 20 jaar.

 • Veeteelt vertegenwoordigt tweederde van eindproductiewaarde

  In 2017 was veruit het grootste deel van de eindproductiewaarde (64%) afkomstig van de veeteelt. Tuinbouw en akkerbouw zijn goed voor respectievelijk 28% en 8%.

  De 5 belangrijkste sectoren qua productiewaarde zijn varkens (1,54 miljard euro), melk en melkderivaten (964 miljoen euro), groenten (693 miljoen euro), runderen (553 miljoen euro) en niet-eetbare tuinbouwproducten (510 miljoen euro). Zij vertegenwoordigen samen 74% van de totale eindproductiewaarde.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Definities

Eindproductiewaarde: de omzet van de land- en tuinbouwactiviteiten tegen marktprijzen. 
Intermediair verbruik: de waarde van alle goederen en diensten die als input voor de productie van de beschouwde periode worden gebruikt en buiten de regionale hoeve aangekocht worden. 
Netto toegevoegde waarde: wanneer de omzet van de land- en tuinbouwactiviteiten verminderd wordt met het verbruik van input van de land- en tuinbouwactiviteiten bekomen we de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. Dit bedrag kan verminderd worden met de afschrijvingen en vermeerderd met subsidies minus taksen, wat resulteert in de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 

Publicatiedatum

25 april 2019

Volgende update

februari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies