Productiviteit in de industrie

 • Arbeidsproductiviteit valt fors terug in 2020, zowel in de industrie als in de hele economie

  De arbeidsproductiviteit in de Vlaamse industrie wordt in 2020 op 99.100 euro geraamd. De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de industrie of de hoeveelheid bruto toegevoegde waarde die een werkende in de industrie produceert.

  De arbeidsproductiviteit kende een quasi onafgebroken toename tussen 2005 en 2019. In de recessiejaren 2008 en 2009 was er sprake van een lichte vertraging. In 2020 nam de arbeidsproductiviteit in de industrie echter een duik (-10,7%). Het uitbreken van de Covid-19-crisis zorgt immers voor een forse terugloop van de bruto toegevoegde waarde, die in eerste instantie niet zo sterk gevolgd wordt door de een daling in de werkgelegenheidVoor de hele Vlaamse economie kwam de terugval op -9,7%.

  De arbeidsproductiviteit in de hele Vlaamse economie (77.700 euro in 2020) bevindt zich op een lager peil dan de arbeidsproductiviteit in de industrie.

 • Vlaamse arbeidsproductiviteit hoger dan EU-gemiddelde

  De arbeidsproductiviteit in de industrie was in 2017 het hoogst in het Vlaamse Gewest (110.500 euro), gevolgd door het Waalse Gewest (102.600 euro) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (97.100 euro). Dat laatste is opmerkelijk, want de totale Brusselse arbeidsproductiviteit voor de hele economie ligt op een hoger niveau dan de Vlaamse of de Waalse.

  Het EU27-gemiddelde is minder hoog (66.300 euro). Van onze buurlanden doet enkel Nederland het beter dan het Vlaamse Gewest (113.100 euro).

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Eurostat: National Accounts – detailed breakdowns

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in een sector of in een land of regio. 
Bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de marktwaarde van de goederen en diensten die in 1 jaar zijn geproduceerd en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten, in 1 jaar.
Werkgelegenheid: het totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio.
Industrie: de sector industrie omvat de winning van delfstoffen en de verwerkende nijverheid, maar niet de petroleumraffinage.

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies