Prostaatkanker en borstkanker

 • Aantal nieuwe gevallen van borstkanker relatief stabiel

  Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 

  In 2016 waren er in het Vlaamse Gewest bijna 6.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat in 2016 per 100.000 Vlaamse mannen er 184 een diagnose van prostaatkanker kregen.

  In datzelfde jaar werden er in het Vlaamse Gewest ruim 6.000 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Dit betekent dat in 2016 per 100.000 Vlaamse vrouwen er 192 een diagnose van borstkanker kregen. 

  De daling van het aandeel nieuwe gevallen van prostaatkanker, waargenomen tot 2013, zet zich sindsdien niet verder. 

  Het aandeel nieuwe gevallen van borstkanker bedraagt reeds enkele jaren ongeveer 190 per 100.000 vrouwen. 

 • Uiteenlopend leeftijdsprofiel voor prostaat- en borstkanker

  De kans op een nieuwe diagnose van prostaatkanker neemt  sterk toe vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze kans bereikte in 2016 een piek bij zeventigers: ruim 800 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans in geringe mate af. 

  De kans op een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2016 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. De kans bleef vrij gelijkaardig vanaf de leeftijd van 60 jaar tot 84 jaar: ongeveer 400 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

 • Meer prostaatkanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten, geen verschil bij borstkanker

  In het Vlaamse Gewest waren er na standaardisatie in 2016 relatief gezien meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker dan in de 2 andere gewesten. Tegenover 127 per 100.000 Vlaamse vrouwen, waren er 111 per 100.000 Waalse vrouwen en 104 per 100.000 Brusselse vrouwen. 

  Inzake nieuwe diagnoses van borstkanker waren er na standaardisatie weinig verschillen tussen de gewesten: telkens iets meer dan 140 per 100.000 vrouwen.

 • Meer diagnoses van borstkanker in België

  In 2012 kregen in België 91 per 100.000 mannen prostaatkanker. Dit aandeel lag boven het gemiddelde van 34 OESO-landen (76 per 100.000 mannen). Het Belgische aandeel lag ver onder de hoogste waarde, opgetekend in Noorwegen (130 per 100.000 mannen). 

  Binnen Europa kende België in 2012 het hoogste aandeel, met 112 nieuwe diagnoses van borstkanker per 100.000 vrouwen. In de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland) lagen de waarden tussen de 90 en 99 per 100.000 vrouwen.

Bronnen

Belgisch Kankerregister:  Cijfers over kanker 
OESO: Health at a glance 2017 

Definities

OESO-landen: de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Standaardisatie: om het risico op een nieuwe diagnose van kanker tussen de Belgische gewesten te kunnen vergelijken, gebruikt men de naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie, die gebruik maakt van de Europese standaardpopulatie (ESR).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

2 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies