Protocollen

De entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen staan in voor de productie van de Vlaamse openbare statistieken. De ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken gebeurt in overeenstemming met de Europese praktijkcode en volgens de protocollen van Statistiek Vlaanderen. Deze protocollen zijn een meer gedetailleerde uitwerking van de principes en werkwijzen uit de decretale en Europese regelgeving over het opzetten van een kwaliteitsvol en professioneel onafhankelijk statistisch systeem, en maken het produceren van kwaliteitsvolle, onpartijdige en betrouwbare openbare statistieken mogelijk. Ze bevatten een aantal gedragslijnen die van toepassing zijn op alle openbare statistieken en op elke entiteit van het netwerk die ze produceert, en op de bredere ambtelijke en politieke context ervoor.

 Op dit moment zijn er vier protocollen uitgewerkt die op 7 december 2018 door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd:

  • Protocol dat de onafhankelijkheid van Vlaamse openbare statistieken garandeert;
  • Protocol voor de verspreiding van Vlaamse openbare Statistieken;
  • Protocol voor het betrekken van gebruikers bij Vlaamse openbare statistieken;
  • Protocol dat het organisatorische kader voor de productie van Vlaamse openbare statistieken vastlegt.

 Bekijk hier de protocollen (Pdf - 96 kB)

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019. Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates voor elke statistiek zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden.

 

Flow process protocol