Reële economische groei

 • Reële economische groei in 2018 geraamd op 1,8%

  In 2017 en 2018 bedroeg de geraamde reële economische groei in het Vlaamse Gewest 1,9% en 1,8%.

  De economische groei trok aan in de jaren 2004-2007, met een reële groei van het Vlaamse bruto binnenlands product (bbp) van 4,2% in 2007. Eind 2008 brak de financieel-economische crisis uit, die een hoogtepunt bereikte in 2009. De Vlaamse economie bevond zich dat jaar in een recessie, met een negatieve reële groei (-1,8%). In 2010 en 2011 volgde een gedeeltelijk herstel, maar in de daaropvolgende jaren staken de schulden- en eurocrisis de kop op. Die ging gepaard met schuldopbouw in voornamelijk mediterrane landen, en zorgde voor spanningen in de eurozone.

 • Werkgelegenheidstoename centrale component van recente economische groei

  De reële toename van de arbeidsproductiviteit was een belangrijke component van de Vlaamse economische groei in de jaren van 2003 tot 2007, maar tegelijk ook een belangrijke component voor de terugloop van de economische activiteit in 2008 en 2009. In 2010 en 2011 herpakte de arbeidsproductiviteit zich. Van 2015 tot 2018 is de toename van de werkgelegenheid duidelijk een belangrijkere component van de economische groei in het Vlaamse Gewest dan de arbeidsproductiviteit.

 • Vlaamse economische groei lager dan EU-gemiddelde

  De reële economische groei in het Vlaamse Gewest bedroeg gemiddeld 1,7% over de jaren 2016-2018. De Waalse economische groei lag in 2016-2018 ongeveer even hoog als in het Vlaamse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoorde met een groei van 1,2% lager, vooral door een lagere groei van de werkgelegenheid.

  Het EU-gemiddelde lag in de periode 2016-2018 hoger (2,2%). De economische groei was het grootst in Ierland (6,2%) en in de Oost-Europese lidstaten, die een inhaalbeweging maakten. Italië en Griekenland zijn hekkensluiter, na België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op één jaar tijd.
Reële economische groei: de toename van het bbp, uitgedrukt in reële of constante prijzen, waarbij de invloed van de inflatie is uitgefilterd.
Recessie: een negatieve reële economische groei gedurende 2 of meer opeenvolgende kwartalen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact