Reële economische groei

 • Reële economische krimp in 2020 met -11,1%

  De reële economische groei in het Vlaamse Gewest neemt een flinke duik in 2020. Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19-crisis wordt geschat dat de economische groei -11,1% zal bedragen, een ongezien cijfer. De prognose voorziet een sterk, maar onvolledig herstel in 2021 (+8,6%). Dit laatste scenario gaat uit van de veronderstelling dat er geen nieuwe ernstige inperkingsmaatregelen komen bij een eventuele heropflakkering van de covid-19-pandemie.

  De economische groei trok aan in de jaren 2004-2007, met een reële groei van het Vlaamse bruto binnenlands product (bbp) van 4,2% in 2007. Eind 2008 brak de financieel-economische crisis uit, die een hoogtepunt bereikte in 2009. De Vlaamse economie bevond zich dat jaar in een recessie, met een negatieve reële groei (-1,8%). In 2010 en 2011 volgde een gedeeltelijk herstel, maar in de daaropvolgende jaren staken de schulden- en eurocrisis de kop op. Die ging gepaard met schuldopbouw in voornamelijk mediterrane landen en zorgde voor spanningen in de eurozone. De economische groei was in 2019 minder groot dan in 2018 als gevolg van een zwakkere internationale omgeving.

 • Arbeidsproductiviteit sterk bepalend voor economische ontwikkeling in covid-19-crisis

  De reële toename van de arbeidsproductiviteit was een belangrijke component van de Vlaamse reële economische groei in de jaren van 2003 tot 2007, maar tegelijk ook een belangrijke component voor de terugloop van de economische activiteit in 2008 en 2009. In 2010 en 2011 herpakte de arbeidsproductiviteit zich. Van 2016 tot 2019 is de toename van de werkgelegenheid duidelijk de belangrijkste component van de reële economische groei in het Vlaamse Gewest.

  De diepe recessie in 2020 is vooral merkbaar in de sterke krimp van de arbeidsproductiviteit, door de terugloop van het bruto binnenlands product. De werkgelegenheid krimpt ook, maar vooralsnog minder sterk. In 2021 zou volgens de prognose de arbeidsproductiviteit in belangrijke mate herstellen maar de werkgelegenheid zou verder afnemen.

 • Vlaamse economische groei lager dan EU-gemiddelde

  De economische krimp in 2020 is in het Vlaamse Gewest iets sterker dan in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat komt doordat bedrijfstakken zoals de handel en horeca, en de industriële takken van de uitrustings- en consumptiegoederen sterker vertegenwoordigd zijn in het Vlaamse Gewest en ook meer dan andere bedrijfstakken getroffen worden door de covid-19-crisis. Maar het zijn ook deze bedrijfstakken die het sterkste herstel in 2021 zouden optekenen. Gemiddeld over beide jaren zou het Vlaamse bbp met 1,7% krimpen. Dat is iets sterker dan het Waalse (-1,5%) of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (-1,4%).

  De gegevens voor de landen zijn afkomstig van de Europese Commissie en voorzien een minder sterke krimp van het bbp. Dat verklaart waarom de recessie over 2020-2021 in België volgens de regionale HERMREG-prognose -1,6% zou bedragen, terwijl het volgens de internationale AMECO-prognose zou gaan om -0,5%. De gegevens voor de EU-landen zijn daarom moeilijk vergelijkbaar met deze voor de gewesten.

  Gemiddeld over 2020-2021 zouden Italië en Spanje de sterkste krimp kennen. In Luxemburg daarentegen zou er sprake zijn van een nulgroei over deze jaren.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op één jaar tijd.
Reële economische groei: de toename van het bbp, uitgedrukt in reële of constante prijzen, waarbij de invloed van de inflatie is uitgefilterd.
Recessie: een negatieve reële economische groei gedurende 2 of meer opeenvolgende kwartalen.

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies