Reële economische groei

 • Reële economische groei in 2019 geraamd op 1,5%

  De reële economische groei in het Vlaamse Gewest kan voor 2018 en 2019 geraamd worden op 1,7% en 1,5%.

  De economische groei trok aan in de jaren 2004-2007, met een reële groei van het Vlaamse bruto binnenlands product (bbp) van 4,2% in 2007. Eind 2008 brak de financieel-economische crisis uit, die een hoogtepunt bereikte in 2009. De Vlaamse economie bevond zich dat jaar in een recessie, met een negatieve reële groei (-1,8%). In 2010 en 2011 volgde een gedeeltelijk herstel, maar in de daaropvolgende jaren staken de schulden- en eurocrisis de kop op. Die ging gepaard met schuldopbouw in voornamelijk mediterrane landen, en zorgde voor spanningen in de eurozone. De economische groei zou in 2019 minder groot zijn dan in 2018 als gevolg van een zwakkere internationale omgeving.

 • Werkgelegenheidstoename belangrijkste component van recente economische groei

  De reële toename van de arbeidsproductiviteit was een belangrijke component van de Vlaamse economische groei in de jaren van 2003 tot 2007, maar tegelijk ook een belangrijke component voor de terugloop van de economische activiteit in 2008 en 2009. In 2010 en 2011 herpakte de arbeidsproductiviteit zich. Van 2015 tot 2019 is de toename van de werkgelegenheid duidelijk de belangrijkste component van de economische groei in het Vlaamse Gewest.

 • Vlaamse economische groei lager dan EU-gemiddelde

  De reële economische groei in het Vlaamse Gewest bedroeg gemiddeld 1,7% voor de periode 2017-2019. De Waalse economische groei lag op 1,4%. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest groeide met 0,8% zwakker door een lagere groei van de werkgelegenheid.

  Het EU-gemiddelde lag in de periode 2017-2019 hoger (1,9%). De economische groei was het grootst in Malta (6,2%) en Ierland (5,9%) en in een aantal Oost-Europese lidstaten, die een inhaalbeweging maken. België (1,5%) scoort onder het EU-gemiddelde. Duitsland scoort vrij zwak, door een relatief lage geraamde groei voor 2019. Italië is hekkensluiter (0,9%).

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op één jaar tijd.
Reële economische groei: de toename van het bbp, uitgedrukt in reële of constante prijzen, waarbij de invloed van de inflatie is uitgefilterd.
Recessie: een negatieve reële economische groei gedurende 2 of meer opeenvolgende kwartalen.

Publicatiedatum

23 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies