Regionale economische vooruitzichten
Regionale economische vooruitzichten

In samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB) en de studiediensten van de twee andere gewesten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) worden jaarlijks in juli nieuwe regionale economische vooruitzichten opgesteld.

In 2005 werd een gezamenlijk project opgestart met als doel de constructie van het econometrisch model HERMREG voor het maken van regionale middellangetermijnvooruitzichten (5 jaar in de toekomst). Deze regionale vooruitzichten zijn coherent met de nationale middellangetermijnvooruizichten van het FPB (HERMES-model).

De basis van HERMREG is een omvangrijke databank die coherent is met de nationale en regionale rekeningen (Instituut van de Nationale Rekeningen) maar ook andere economische reeksen op gewestelijk niveau omvat. Bij de jaarlijkse publicatie wordt een beperkte selectie uit die databank vrij beschikbaar gesteld. 

 Indien u meer gegevens wenst kan u dit doen via dit aanvraagformulier (MS Word - 22 kB), ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Dirk Hoorelbeke (dirk.hoorelbeke@vlaanderen.be).

Studiedag “De modellering van de regionale economieën in België”

Op 20 november 2018 vond de studiedag “De modellering van de regionale economieën in België” plaats. Deze studiedag werd georganiseerd door het Federaal Planbureau (FPB) en de 3 regionale Statistische Autoriteiten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen (SV)). De studiedag stond in het teken van instrumenten voor de modellering van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de jaarlijkse regionale economische vooruitzichten, werd er beschreven en de recente ontwikkelingen ervan werden voorgesteld (zoals de mogelijkheid om impactanalyses te maken van asymmetrisch economisch beleid).

Het programma van de studiedag, de presentaties en een korte uitleg over het HERMREG-project:

Uitleg over het HERMREG-project (Pdf - 279 kB)

Programma studiedag (Pdf - 153 kB)

Presentaties:

1. Het HERMREG-project: De modellering van de regionale economieën (Pdf - 684 kB)  (Frédéric Caruso, IWEPS)

2. Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023 (Pdf - 696 kB)  (Dirk Hoorelbeke, Statistiek Vlaanderen)

3. Focus op de overheidsfinanciën van de gefedereerde entiteiten (Pdf - 285)  (Vincent Frogneux, FPB)

4. Werking en stand van zaken van het bottom-up model (Pdf - 406 kB)  (Didier Baudewyns, FPB)

5. Varianten van regionaal economisch beleid (Pdf - 334 kB)  (Pierre-François Michiels, BISA)

Regionale economische vooruizichten 2018 - 2023

Cover Hermreg 2018De wereldeconomie groeide in 2017 met 3,8%. Dat is meer dan in 2016 (+3,2%), door aantrekkende investeringen in de ontwikkelde economieën en een meer dynamische consumptie in de opkomende landen. Het soepele monetaire beleid in Europa en het expansieve begrotingsbeleid in de VS zorgen voor een wereldwijde groei van 3,9% in 2018 en 2019. Vanaf 2020 zou het groeitempo wat afzwakken. In de eurozone kwam de reële economische groei in 2017 op 2,4% in 2017. De recentste conjunctuurindicatoren doen vermoeden dat de piek van de opwaartse conjunctuur bereikt is, zodat in 2018 +2,3% verwacht wordt en in 2019 +1,9%. De groei wordt ondersteund door de gunstige situatie op de arbeidsmarkt wat de koopkracht van de gezinnen kracht bijzet en de hoge capaciteitsbezettingsgraad wat uitbreidingsinvesteringen aanmoedigt. De economische groei in de eurozone zou in de latere jaren vertragen (+1,4% in 2023).

Het Belgische bbp zou in 2018 met 1,6% aangroeien in reële termen. Dat is amper minder dan in 2017 (+1,7%). De binnenlandse vraag is de motor van de groei. Voor 2019 en 2020 wordt een groei van telkens +1,6% verwacht. Ook dan zal de binnenlandse vraag de groei stimuleren. Voor de verdere jaren wordt een vertraging van de Belgische groei verwacht.

Volgens de gepubliceerde regionale rekeningen van het INR zou de Vlaamse reële economische groei in 2016 1,4% bedragen. In 2017 zou de groei aantrekken tot +1,9%,voornamelijk door een groei-impuls van de zakelijke diensten. In 2018 en 2019 zou de groei licht aan kracht verliezen (+1,8% en +1,7%) onder invloed van de geleidelijke conjunctuurverzwakking in Europa. In de periode 2020-2023 wordt een gemiddelde reële groei van +1,5% voor het Vlaamse Gewest verwacht. De zakelijke diensten en in mindere mate de verwerkende nijverheid zijn dan de sterkhouders van de groei.

De werkgelegenheid groeide in 2016 met 1,4%, parallel met de maatregelen van de federale regering om de fiscale en parafiscale druk te verlagen. Tijdens de jaren 2017-2023 zou de werkgelegenheid met 1,0% per jaar aangroeien. Dat komt overeen met een netto jobcreatie van bijna 28.600 personen jaarlijks (of 200.400 gecumuleerd over die periode). De werkloosheidsgraad (definitie federaal Planbureau) neemt af van 7,8% in 2016 naar 6,5% in 2018. Tegen 2023 wordt een werkloosheidsgraad van 5,7% verwacht in het Vlaamse Gewest.

Download het volledige rapport “Regionale economische vooruitzichten 2018-2023” (Pdf – 943 kB)

Download het persbericht van het Federaal Planbureau (Pdf – 1,6 MB)

Download het cijfermateriaal (MS Excel – 313 kB)

Archief "Regionale economsiche vooruitzichten"

Vraag een reconstructie aan van data vóór 1995 (MS Word - 22 kB)

Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke