Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse Gewest en in Europa

  • 7 december 2017

De mate van religieuze betrokkenheid vormt in het Vlaamse Gewest en in Europa nog steeds een duidelijke scheidingslijn inzake de keuze voor een huwelijk en voor een echtscheiding, niet inzake het samenwonen met een partner of het ouderschap.

De scheidingslijn ligt soms tussen gelovigen en niet-gelovigen; soms tussen praktiserende gelovigen en anderen.

Download SVR-verkenning 2017/2 "Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse Gewest en in Europa" (Pdf - 681 kB)

Meer informatie:
Martine Corijn (02 553 42 08)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur