Renovatievergunningen

  • Bijna 15.600 renovatievergunningen, waarvan 82% voor woongebouwen

    In 2017 werden in totaal 15.565 renovatievergunningen uitgereikt. 82% van de renovatievergunningen heeft betrekking op de renovatie van een woongebouw (residentieel), 18% op de renovatie van een ander vastgoed (niet-residentieel).

    In de residentiële sector is dit nagenoeg het kleinste aantal vergunningen dat genoteerd werd sinds 1996. Enkel in 1997 lag dat aantal nog beperkt lager.

  • Verschillende evolutie renovatievergunningen in 3 gewesten

    In het Vlaamse Gewest werden in 2017 12.837 renovatievergunningen verleend voor woongebouwen, wat minder is dan in de voorgaande jaren.

    Wallonië blijft het tempo van 8.000 tot 9 000 renovatiemachtigingen per jaar behouden. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er een lichte, continue stijging van het aantal renovatievergunningen: van een duizendtal in 1996 naar bijna 1.800 in 2017.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

mei 2019

Meer cijfers

Contact