Ruimtebeslag

 • Ruimtebeslag Vlaams grondgebied op 32,5%

  De totale oppervlakte aan ruimtebeslag bedroeg in 2013 volgens de ruimtebeslagkaart 443.253 hectare. Dat is 32,5% van het Vlaamse grondgebied. Het gaat om het aandeel van de ruimte dat is ingenomen door onder meer huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur of recreatieve doeleinden.

  Binnen het ruimtebeslag komen verschillende vormen van landgebruik voor. Het ruimtebeslag bestaat voor ongeveer 38% uit percelen voor huisvesting (huizen, inclusief tuinen). Wegen en spoorwegen nemen 18% in. Terreinen voor diensten en voor industriële en commerciële doelen (bedrijventerreinen, handelsruimten, inclusief parkings en groen op de percelen) zijn goed voor 14% van het ruimtebeslag. En een kleine 7% bestaat uit terreinen met recreatieve doeleinden (parken, sportterreinen of recreatiedomeinen). 

  Verder is er een groot aantal bebouwde terreinen, waarvan het landgebruik niet eenduidig kan worden vastgesteld. Het gaat hierbij onder meer om (zowel tijdelijk als langdurig) leegstaande panden en hun tuinen, panden zoals kerkgebouwen en monumenten en de terreinen eromheen of panden zonder duidelijk te lokaliseren adres zoals seinhuizen en dergelijke. 

  Een kleine 9% van het ruimtebeslag bestaat uit niet verder gespecifieerde onbebouwde terreinen: dat zijn bijvoorbeeld terreinen met een transport-gerelateerde functie buiten de wegen en spoorwegen (pleinen of parkeerterreinen) en (tijdelijk) braakliggende terreinen in een sterk verstedelijkte omgeving.

 • In 53 Vlaamse gemeenten ruimtebeslag hoger dan 50%

  In 53 gemeenten ligt het ruimtebeslag hoger dan 50%. Dit is vooral het geval in de grotere stedelijke kernen zoals Antwerpen en zijn randgemeenten, Gent, de Brusselse rand, Roeselare, Leuven en Genk.
   
  Aaneengesloten gebieden met weinig ruimtebeslag komen in Vlaanderen weinig voor. Ze zijn beperkt tot de grotere natuurgebieden, zoals de Kalmthoutse heide, en de militaire oefenterreinen, met name in Limburg.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Ruimtebeslag

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact