School- en studietoelagen

 • Ruim half miljoen aanvragen voor school- en studietoelagen

  In het schooljaar 2017-2018 werden 522.000 aanvragen ingediend voor school- of studietoelagen. Dat aantal ligt bijna 26% hoger dan in het schooljaar 2010-2011. 
  Ook het aantal toegekende school- en studietoelagen is in dezelfde periode gestegen, maar in mindere mate. Het aantal toegekende toelagen steeg tussen 2010-2011 en 2017-2018 met ruim 12%. Schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. 
  In het schooljaar 2017-2018 werden bijna 369.000 aanvragen (71%) goedgekeurd en 96.000 (18%) afgekeurd. Voor bijna 57.500 dossiers (11%) kon het recht op een toelage nog niet bepaald worden.

 • Helft van alle school- en studietoelagen voor kinderen in basisonderwijs

  Bijna de helft van de bijna 369.000 school- en studietoelagen werd in het schooljaar 2017-2018 toegekend in het basisonderwijs: 16% van alle toegekende aanvragen was voor kinderen in het kleuteronderwijs, 34% voor kinderen in het lager onderwijs. 
  Daarnaast werd ruim één derde van de toelagen toegekend aan scholieren in het secundair onderwijs. In het hoger onderwijs en in andere opleidingen werd samen 14% van de toelagen toegewezen.

 • Toelage varieert van 95 euro per kleuter tot 1.771 euro per student in hoger onderwijs

  Het bedrag dat per toegekende school- of studietoelage wordt uitbetaald, verschilt sterk volgens het onderwijsniveau. Kleuters kregen in het schooljaar 2017-2018 een vast bedrag van 95 euro, lagere schoolkinderen ontvingen gemiddeld 136 euro.
  Jongeren in het secundair onderwijs kregen gemiddeld 456 euro. In het HBO5 verpleegkunde liep dit gemiddelde bedrag op tot 1.346 euro per cursist. In het hoger onderwijs is het bedrag het hoogst: gemiddeld 1.771 euro per student.

 • Ruim 175 miljoen euro aan school- en studietoelagen uitbetaald

  De bijna 369.000 toegekende school- en studietoelagen in schooljaar 2017-2018 waren goed voor een totaal uitbetaald bedrag van 175 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan ging naar studenten in hogescholen en universiteiten. Dat komt omdat het bedrag per student daar erg hoog is. 
  Eén derde van het totaalbedrag ging naar leerlingen in het secundair onderwijs. 13% van het totaalbedrag ging naar kinderen in het kleuter- en lager onderwijs, terwijl deze kinderen wel goed zijn voor de helft van alle toegekende toelagen.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

HBO5 Verpleegkunde: op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Het HBO5 staat voor hoger beroepsonderwijs en situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6), vandaar de afkorting HBO5. HBO5 behoort tot het hoger onderwijs. 

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies