School en studietoelagen

 • Ruim half miljoen aanvragen voor school- en studietoelagen

  In het schooljaar 2016-2017 waren er 507.000 aanvragen voor school- of studietoelagen. Dat aantal ligt 22% hoger dan in het schooljaar 2010-2011. 
  Ook het aantal toegekende school- en studietoelagen is in dezelfde periode gestegen, maar in mindere mate. Het aantal toegekende toelagen steeg tussen 2010-2011 en 2016-2017 met 9%. 
  In het schooljaar 2016-2017 werden 358.000 aanvragen (71%) goedgekeurd en 98.000 (19%) afgekeurd. Voor 50.000 dossiers (10%) kon het recht op een toelage nog niet bepaald worden. 

 • Helft van alle school- en studietoelagen voor kinderen in het basisonderwijs

  Bijna de helft van de bijna 360.000 school- en studietoelagen werd in het schooljaar 2016-2017 toegekend in het basisonderwijs: 16% van alle toegekende aanvragen is voor kinderen in het kleuteronderwijs en 33% voor kinderen in het lager onderwijs. 
  Daarnaast wordt ruim één derde van de toelagen toegekend aan scholieren in het secundair onderwijs. In het hoger onderwijs en in andere opleidingen wordt samen 15% van de toelagen toegewezen.

 • Toelage varieert van 93 euro per kleuter tot 1.725 euro per student in het hoger onderwijs

  Het bedrag dat per toegekende school- of studietoelage wordt uitbetaald is erg verschillend naargelang het onderwijsniveau. Kleuters krijgen een vast bedrag van 93 euro, lagere schoolkinderen ontvangen gemiddeld 133 euro.
  Jongeren in het secundair onderwijs krijgen gemiddeld 442 euro. In het HBO5 verpleegkunde loopt dit gemiddelde bedrag  op tot 1.362 euro per cursist. In het hoger onderwijs is het bedrag het hoogst: gemiddeld 1.725 euro per student.

 • Ruim 166 miljoen euro aan school- en studietoelagen uitbetaald

  De bijna 360.000 toegekende school- en studietoelagen in schooljaar 2016-2017 waren goed voor een totaal uitbetaald bedrag van 166 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan gaat naar studenten in hogescholen en universiteiten onderwijs. Dat komt omdat het bedrag per student daar erg hoog is. 
  Eén derde van het totaalbedrag gaat naar leerlingen in het secundair onderwijs. 13% van het totaalbedrag gaat naar kinderen in het kleuter- en lager onderwijs, terwijl deze wel goed zijn voor de helft van alle toegekende toelagen.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

School- en studietoelage: schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs.
HBO5 verpleegkunde: op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Het HBO5 staat voor hoger beroepsonderwijs en situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6). Vandaar de afkorting HBO5. HBO5 behoort tot het hoger onderwijs.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact