Schoolbevolking

 • 1,2 miljoen leerlingen in basis- en secundair onderwijs

  Het basis- en secundair onderwijs telde in het schooljaar 2016-2017 1,2 miljoen leerlingen. Hierin zijn de leerlingen van het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inbegrepen. Het kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) heeft 268.000 leerlingen, het lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) 457.000 leerlingen en het secundair onderwijs (inclusief het deeltijds en het buitengewoon onderwijs) 448.000 leerlingen.
  Het kleuteronderwijs kent sinds het schooljaar 2014-2015 een lichte daling van het aantal leerlingen, na jaren van stijgende leerlingenaantallen. In het lager onderwijs is er sinds het 2010-2011 een toename van het leerlingenaantal. Na 8 opeenvolgende schooljaren waarin de leerlingenpopulatie daalde, zien we vanaf 2015-2016 een stijging in het secundair onderwijs.

 • Aantal leerlingen in ASO en KSO vrij stabiel, daling in TSO en BSO

  Het algemeen secundair onderwijs (ASO) telde in het schooljaar 2016-2017 met 115.000 het grootste aantal leerlingen, gevolgd door het technisch secundair onderwijs (TSO) met 87.000 leerlingen en het beroepssecundair onderwijs (BSO) met 72.000 leerlingen.

  De leerlingenaantallen in de onderwijsvormen kennen een verschillende evolutie. In het ASO en het KSO tellen we sinds het schooljaar 2008-2009 een vrijwel stabiel aantal leerlingen. Het TSO kende in diezelfde periode een daling met 7%, het BSO een daling met 5%.  Deze laatste daling is sinds 2009-2010, na de omvorming van de vierde graad BSO tot hoger beroepsonderwijs. OKAN kende tussen 2008-2009 en 2016-2017 een toename van het aantal leerlingen met 123%. In absolute aantallen gaat het over een toename van  2.260 leerlingen.

 • 229.000 inschrijvingen in basisopleidingen hoger onderwijs

  Het aantal inschrijvingen in de basisopleidingen (bachelor en master) van het hoger onderwijs bedroeg in het academiejaar 2016-2017 229.000 inschrijvingen. Hiervan komt 52% voor rekening van de hogescholen en 48% van de universiteiten. Tot en met 2012-2013 lag het aandeel van de hogescholen op ongeveer 60%. In het academiejaar 2013-2014 hebben de hogescholen hun academische bachelor- en masteropleidingen overgedragen aan de universiteiten (met uitzondering van de kunstopleidingen en die van de Hogere Zeevaartschool). Dit verklaart de daling van het aantal inschrijvingen in de hogescholen.


  Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs blijft stijgen, al vermindert het groeitempo de jongste jaren geleidelijk. In 2016-2017 nam het aantal inschrijvingen nog toe met 1%. 

 • Deeltijds kunstonderwijs groeit gestaag

  Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) telde in het schooljaar 2016-2017 179.000 financierbare leerlingen. Dit is een stijging van 0,5% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Met uitzondering van het schooljaar 2008-2009 is er sinds 2001-2002 ieder jaar een stijging.
  De grootste studierichting was in 2016-2017 muziek met 79.000 financierbare leerlingen, gevolgd door beeldende kunst (65.000). De overige studierichtingen (woordkunst en dans) zijn met 21.500 en 13.000 financierbare leerlingen kleiner.

 • Iets meer dan 400.000 unieke inschrijvingen in een opleiding in volwassenenonderwijs

  Tijdens de referteperiode 1 april 2016 - 31 maart 2017 waren er in het secundair volwassenenonderwijs 312.000 unieke inschrijvingen in een opleiding. In het hoger beroepsonderwijs (HBO) van het volwassenenonderwijs waren er 17.000 unieke inschrijvingen in een opleiding. De specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs telde 8.500 unieke inschrijvingen. De centra voor basiseducatie telden 66.000 unieke inschrijvingen in een opleiding.

  De centra voor basiseducatie kenden de laatste 2 referteperioden een groei van telkens 12%. De overige onderdelen van het volwassenenonderwijs zagen hun unieke inschrijvingen in een opleiding verminderen. 

 • 127.000 unieke inschrijvingen in een opleiding Nederlands voor anderstaligen (NT2)

  Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in in het volwassenenonderwijs. In de referteperiode 1 april 2016 - 31 maart 2017 waren er in het secundair volwassenenonderwijs 94.000 unieke inschrijvingen in een opleiding voor het studiegebied NT2, goed voor een stijging van 1% ten opzichte van de voorgaande referteperiode.
  Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE) 33.000 unieke inschrijvingen in de leergebieden NT2 en alfabetisering NT2. De stijging in de CBE bedraagt 18%.
  NT2 is goed voor 30% van het aantal unieke inschrijvingen in een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs en 50% in de CBE.

Bronnen

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2019

Meer cijfers

Contact