Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

  • Bijna 1,2 miljoen leerlingen in basis- en secundair onderwijs

    Het basis- en secundair onderwijs telde in het schooljaar 2019-2020 bijna 1,2 miljoen leerlingen. Het kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) telde 264.000 leerlingen, het lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) 469.000 leerlingen en het secundair onderwijs (gewoon, deeltijds en buitengewoon) 465.000 leerlingen. In deze cijfers zijn de leerlingen van het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inbegrepen.

    Het kleuteronderwijs kent sinds het schooljaar 2014-2015 een lichte daling van het aantal leerlingen, na jaren van stijgende leerlingenaantallen. In het lager onderwijs is er sinds het schooljaar 2010-2011 een toename van het leerlingenaantal, al neemt die stijging geleidelijk af. In het secundair onderwijs zien we vanaf 2015-2016 weer een stijging.

  • Stijging aandeel leerlingen ASO, daling aandeel BSO en TSO

    Het algemeen secundair onderwijs (ASO) telde in het schooljaar 2019-2020, met 119.000 het grootste aantal leerlingen, gevolgd door het technisch secundair onderwijs (TSO) met 87.000 leerlingen en het beroepssecundair onderwijs (BSO) met 69.500 leerlingen. In het kunstsecundair onderwijs (KSO) ging het om 6.500 leerlingen, in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) om 5.000 leerlingen. 

    De leerlingenaandelen van de onderwijsvormen kennen een verschillende evolutie. Het leerlingenaandeel van het ASO (+2,2 procentpunten) is gestegen sinds het schooljaar 2010-2011. In TSO (-0,7 procentpunten) en vooral BSO (-1,7) dalen over die periode de aandelen. Het aandeel van het KSO is vrijwel gelijk gebleven. De jongste 2 jaar schijnt de daling van het aandeel van het TSO echter te zijn gestopt.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

24 augustus 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies