Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

  • 1,2 miljoen leerlingen in basis- en secundair onderwijs

    Het basis- en secundair onderwijs telde in het schooljaar 2017-2018 1,2 miljoen leerlingen. Hierin zijn de leerlingen van het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inbegrepen. Het kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) heeft 266.000 leerlingen, het lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) 463.000 leerlingen en het secundair onderwijs (inclusief het deeltijds en het buitengewoon onderwijs) 451.000 leerlingen.

    Het kleuteronderwijs kent sinds het schooljaar 2014-2015 een lichte daling van het aantal leerlingen, na jaren van stijgende leerlingenaantallen. In het lager onderwijs is er sinds het schooljaar 2010-2011 een toename van het leerlingenaantal. Na 8 opeenvolgende schooljaren waarin de leerlingenpopulatie daalde, zien we vanaf 2015-2016 een stijging in het secundair onderwijs.

  • Aantal leerlingen in ASO en KSO vrij stabiel, daling in TSO en BSO

    Het algemeen secundair onderwijs (ASO) telde in het schooljaar 2017-2018 met 116.000 het grootste aantal leerlingen, gevolgd door het technisch secundair onderwijs (TSO) met 85.000 leerlingen en het beroepssecundair onderwijs (BSO) met 71.000 leerlingen.

    De leerlingenaantallen in de onderwijsvormen kennen een verschillende evolutie. In het ASO en het KSO tellen we sinds het schooljaar 2008-2009 een vrijwel stabiel aantal leerlingen. Het TSO kende in diezelfde periode een daling met 8%, het BSO een daling met 7%. Deze laatste daling is sinds 2009-2010, na de omvorming van de vierde graad BSO tot hoger beroepsonderwijs. OKAN kende tussen de schooljaren 2008-2009 en 2017-2018 een toename van het aantal leerlingen met 104%. In absolute aantallen gaat het over een toename van 1.920 leerlingen.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

4 maart 2019

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact