Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

  • Bijna 1,2 miljoen leerlingen in basis- en secundair onderwijs

    Het basis- en secundair onderwijs telde in het schooljaar 2018-2019 bijna 1,2 miljoen leerlingen. Het kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) telde 265.000 leerlingen, het lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) 467.000 leerlingen en het secundair onderwijs (gewoon, deeltijds en buitengewoon) 457.000 leerlingen. In deze cijfers zijn de leerlingen van het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inbegrepen.

    Het kleuteronderwijs kent sinds het schooljaar 2014-2015 een lichte daling van het aantal leerlingen, na jaren van stijgende leerlingenaantallen. In het lager onderwijs is er sinds het schooljaar 2010-2011 een toename van het leerlingenaantal. In het secundair onderwijs zien we na 8 opeenvolgende schooljaren waarin de leerlingenpopulatie daalde vanaf 2015-2016 weer een stijging.

  • Stabiel aantal leerlingen in ASO en KSO, daling in BSO en TSO

    Het algemeen secundair onderwijs (ASO) telde in het schooljaar 2018-2019 met 118.000 het grootste aantal leerlingen, gevolgd door het technisch secundair onderwijs (TSO) met 86.000 leerlingen en het beroepssecundair onderwijs (BSO) met 69.000 leerlingen. In het kunstsecundair onderwijs (KSO) ging het om iets meer dan 6.000 leerlingen, in de onthaalklas voor anderstalige kinderen (OKAN) om ruim 4.000 leerlingen.

    De leerlingenaantallen in de onderwijsvormen kennen een verschillende evolutie. In het ASO en KSO blijft het aantal leerlingen sinds het schooljaar 2008-2009 vrijwel stabiel. Het TSO kende in diezelfde periode een daling van het aantal leerlingen met 8%. In het BSO ging het om een daling met 9%. Deze laatste daling heeft betrekking op de periode 2009-2010 tot 2018-2019. De vergelijking met 2008-2009 is voor het BSO niet relevant gelet op de omvorming van de vierde graad BSO tot hoger beroepsonderwijs vanaf 2008-2009. OKAN kende tussen de schooljaren 2008-2009 en 2018-2019 een toename van het aantal leerlingen met 133%. In absolute aantallen gaat het over een toename van 2.454 leerlingen.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

26 augustus 2019

Volgende update

24 augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies