Schoolbevolking hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

 • Ruim 230.000 inschrijvingen in basisopleidingen hoger onderwijs

  Het aantal inschrijvingen in de basisopleidingen (bachelor en master) van het hoger onderwijs bedroeg in het academiejaar 2017-2018 iets meer dan 230.000 inschrijvingen. Hiervan komt 52% voor rekening van de hogescholen en 48% van de universiteiten. Tot en met 2012-2013 lag het aandeel van de hogescholen op ongeveer 60%. In het academiejaar 2013-2014 hebben de hogescholen hun academische bachelor- en masteropleidingen overgedragen aan de universiteiten (met uitzondering van de kunstopleidingen en die van de Hogere Zeevaartschool). Dit verklaart de daling van het aantal inschrijvingen in de hogescholen.

  Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs blijft stijgen, al vermindert het groeitempo de jongste jaren geleidelijk. In 2017-2018 nam het aantal inschrijvingen nog toe met 1%. 

 • Deeltijds kunstonderwijs groeit gestaag

  Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) telde in het schooljaar 2017-2018 iets meer dan 180.000 financierbare leerlingen. Dit is een stijging met 1% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Met uitzondering van het schooljaar 2008-2009 is er sinds 2001-2002 elk jaar sprake van een stijging.
  De grootste studierichting was in 2017-2018 muziek met ruim 79.000 financierbare leerlingen, gevolgd door beeldende kunst (66.000). De overige studierichtingen (woordkunst en dans) zijn met 22.000 en 13.500 financierbare leerlingen kleiner.

 • Iets minder dan 400.000 unieke inschrijvingen in een opleiding in volwassenenonderwijs

  Tijdens de referteperiode van 1 april 2017 tot 31 maart 2018 waren er in het secundair volwassenenonderwijs ruim 306.000 unieke inschrijvingen in een opleiding. In het hoger beroepsonderwijs (HBO) van het volwassenenonderwijs waren er 16.600 unieke inschrijvingen in een opleiding. De specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs telde 8.000 unieke inschrijvingen. De centra voor basiseducatie telden 65.700 unieke inschrijvingen in een opleiding.
  De centra voor basiseducatie kenden de laatste referteperiode een stabilisatie, na 2 referteperioden van telkens 12% groei. De overige onderdelen van het volwassenenonderwijs zagen hun unieke inschrijvingen in een opleiding verminderen.

 • 124.000 unieke inschrijvingen in een opleiding Nederlands voor anderstaligen (NT2)

  Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in in het volwassenenonderwijs. In de referteperiode van 1 april 2017 tot 31 maart 2018 waren er in het secundair volwassenenonderwijs bijna 94.000 unieke inschrijvingen in een opleiding voor het studiegebied NT2. Dat is een lichte daling ten opzichte van de voorgaande referteperiode.
  Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE) iets meer dan 30.000 unieke inschrijvingen in de leergebieden NT2 en alfabetisering NT2. De daling in de CBE tegenover de voorgaande referteperiode bedraagt 9%.

  NT2 is goed voor 31% van het aantal unieke inschrijvingen in een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs en 46% in de CBE.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

 

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact