Sociale contacten

 • Meerderheid Vlamingen heeft frequent contact met buren, familie en vrienden

  De meerderheid van de Vlamingen geeft aan frequent sociale contacten te hebben. In 2018 stelde 69% van de Vlamingen tussen 18 en 75 jaar minstens wekelijks contact te hebben met buren, 61% met familie en 57% met vrienden of kennissen.

  De frequentie van de contacten met buren ligt in de periode van 2000 tot 2018 telkens het hoogst, de frequentie van de contacten met vrienden of kennissen het laagst.

  Sinds 2000 is er bij 2 van deze 3 vormen van sociaal contact geen duidelijke positieve of negatieve evolutie te zien. De cijfers bij de contacten met buren schommelen telkens rond de 70%. De contacten met familie liggen telkens iets boven de 60%. Bij de contacten met vrienden of kennissen is er wel sprake van een evolutie: tussen 2005 en 2016 is het aandeel personen met minstens wekelijks contact gedaald, maar vanaf 2016 is er weer sprake van een beperkte stijging.

 • Ouderen hebben vaker contact met buren, jongeren vaker met vrienden

  Vrouwen hebben vaker frequent contact met buren dan mannen. Mannen hebben dan weer vaker contact met vrienden of kennissen.

  Naar leeftijd is het zo dat jongeren vaker contact hebben met vrienden of kennissen dan ouderen. Daartegenover staat dat ouderen vaker contact hebben met hun buren.

  Personen die samenwonen met een partner (al dan niet met kinderen) hebben vaker contact met buren en familie dan de andere huishoudgroepen. Bij de contacten met vrienden of kennissen zijn het de personen die inwonen bij de ouders en de alleenwonenden die de hoogste percentages optekenen.

  De verschillen naar onderwijsniveau blijven vrij beperkt. Wel is het zo dat laaggeschoolden iets vaker contact hebben met buren en hooggeschoolden vaker contact hebben met familie en met vrienden.

 • Stedelingen hebben meer contact met vrienden, minder met familie

  Personen die wonen op het platteland hebben het vaakst contact met familie, personen uit de grootsteden het minst vaak. Bij contacten met vrienden of kennissen is het omgekeerd: die contacten liggen het laagst op het platteland. Bij de contacten met buren zijn de verschillen naar woonplaats minder groot.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

5 februari 2019

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies