Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder

  • Aandeel starters hoger onderwijs met niet-hoogopgeleide moeder neemt niet toe

    Van de leerlingen met een laagopgeleide moeder die in het schooljaar 2015-2016 uitstroomden uit het secundair onderwijs neemt 42% deel aan het hoger onderwijs. Bij de leerlingen met een middenopgeleide moeder ging het om 62%, bij de leerlingen met een hoogopgeleide moeder om 82%.

    De aandelen in het schooljaar 2013-2014 zijn vrijwel even hoog als in het uitstroomjaar 2008-2009. Voor die periode mogen we besluiten dat de participatie van jongeren met een laag- of middenopgeleide moeder niet daalt of toeneemt.
    Uit de cijfers van de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 mogen voorlopig geen conclusies getrokken worden. Immers, de daling van de participatiegraden tijdens die schooljaren kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat deze jongeren slechts 1 of 2 schooljaren de kans hebben gehad om door te stromen naar het hoger onderwijs.

  • Meisjes stromen vaker door naar hoger onderwijs dan jongens, ongeacht opleidingsniveau moeder

    Meisjes stromen vaker door naar het hoger onderwijs dan jongens. In het uitstroomjaar 2015-2016 ging het bij meisjes om 72%, bij jongens om 58%. Dat verschil tussen jongens en meisjes doet zich voor in alle groepen als de leerlingen opgedeeld worden naar het opleidingsniveau van de moeder.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Definities

Laagopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is maximaal van het niveau lager secundair onderwijs.

Middenopgeleide moeder: de hoogst behaalde kwalificatie van de moeder is die van het niveau hoger secundair onderwijs (secundair onderwijs afgewerkt).

Hoogopgeleide moeder: de moeder behaalde een kwalificatie van het niveau hoger onderwijs.

Publicatiedatum

26 augustus 2019

Volgende update

25 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies