Levensomstandigheden - Arbeid
Stel zelf tabellen samen
Bevolking naar socio-economische positie (bron : Steunpunt werk)

In deze applicatie wordt de totale bevolking op arbeidsleeftijd ingedeeld volgens arbeidsmarktstatuut: werkend, werkzoekend of niet-beroepsactief. Bij deze gegevens gaat het telkens om het jaargemiddelde van het betreffende jaar. De cijfers worden opgesplitst naar leeftijd en geslacht en zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau vanaf 2003.

Startknop applicatie

Werkloosheid en vacatures (bron: VDAB Arvastat)

Om statistieken over werkloosheid en vacatures in Vlaanderen op te vragen kan u de Arvastat toepassing van de VDAB raadplegen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd. Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau beschikbaar.

Ga naar VDAB-Arvastat