Levensomstandigheden - Inkomen en armoede

Ontsluiting gemeentelijke data Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Statistiek Vlaanderen (SV) heeft in samenwerking met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een nieuwe toegankelijke ontsluiting ontwikkeld van een aantal algemene datareeksen uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Bedoeling is om steden en gemeenten via gedetailleerde en vergelijkbare gegevens over het demografische en socio-economische profiel van hun bevolking te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun sociaal beleid. De VVSG neemt aanvullend de taak op zich om ad hoc-rapporten op te stellen op vraag van individuele steden en gemeenten.

Over volgende onderwerpen zijn gegevens opgenomen in de nieuwe ontsluiting:

  • Bevolking naar socio-economische positie
  • Pensioentrekkenden
  • Arbeidsongeschikten
  • Personen met leefloon of financiële hulp
  • Personen met tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • Personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • Werkintensiteit van het gezin

Deze gegevens kunnen telkens worden opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse, huishoudtype en herkomst.

Verschillende grotere steden en gemeenten vragen nu zelf al data aan bij de KSZ. De dataontsluiting van Statistiek Vlaanderen wil niet in de plaats komen van die aanvragen. Deze ontsluiting is vooral gericht op de kleinere steden en gemeenten die zelf niet de capaciteit hebben om aanvragen bij de KSZ te doen. Tegelijk is het de bedoeling met deze ontsluiting een deel van de datavragen die in veel van de lopende aanvragen terug komen, voor alle Vlaamse steden en gemeenten op een pro-actieve manier te beantwoorden. Steden en gemeenten kunnen voortaan via deze nieuwe ontsluiting zelf de belangrijkste KSZ-gegevens op een interactieve manier raadplegen en afladen.

Starknop applicatie
Meer info bij Jo Noppe (Statistiek Vlaanderen).

Steden en gemeenten die nog bijkomende vragen hebben naar meer gedetailleerde data kunnen daarvoor terecht bij Hans Ledegen (VVSG).