Overheid - Financiën en Bestuur
Stel zelf tabellen samen

In deze applicatie kan u de gemeenteontvangsten en -uitgaven, het bugettair resultaat, de financiële schuld en de OCMW-middelen opvragen voor de jaren 2003 tot en met 2016. De gemeentelijke belastingstarieven kan u opvragen voor de jaren 1992 tot en met 2018 en de gemeentebelastingen en de waarde OOV/APB kan u opvragen voor de jaren 2003 tot en met 2016.

Starknop applicatie