Financiën en bestuur
Stel zelf tabellen samen

In deze applicatie kan u de gemeenteontvangsten en -uitgaven, het bugettair resultaat, de financiële schuld en de OCMW-middelen opvragen voor de jaren 2003 tot en met 2016. De gemeentelijke belastingstarieven kan u opvragen voor de jaren 1992 tot en met 2018 en de gemeentebelastingen en de waarde OOV/APB kan u opvragen voor de jaren 2003 tot en met 2016.

Starknop applicatie

Download gegevens in Exceltabellen

Onderstaande tabellen bevatten voornamelijk gegevens op het niveau van het Vlaams gewest, gegevens die niet beschikbaar zijn in de applicatie waarmee je zelf tabellen kan samenstellen.

Financiën en bestuur - subthema's

Personeel - Ontvangsten - Schuld - Uitgaven