Omgeving - Landbouw
Stel zelf tabellen samen

Landbouwareaal, bedrijven, tewerkstelling en veestapel

In deze applicatie vindt u de gegevens over de totale oppervlakte cultuurgrond, het aantal land- en tuinbouwbedrijven, de tewerkstelling en de omvang van de veestapel. U kan de gegevens opvragen van gemeente tot Vlaams Gewest.

Startknop applicatie