Onderwijs en vorming
Stel zelf tabellen samen

Via deze applicatie kan je voor het kleuteronderwijs de leerlingenaantallen opvragen, voor het lager en secundair onderwijs de leerlingenaantallen en de schoolse achterstand, en voor het hoger onderwijs het aantal inschrijvingen. De cijfers zijn ingedeeld naar vestigings- en woonplaats, en naar geslacht.

Starknop applicatie

Download gegevens in Exceltabellen

Onderstaande tabellen bevatten voornamelijk gegevens op het niveau van het Vlaams gewest, gegevens die niet beschikbaar zijn in de applicatie waarmee je zelf tabellen kan samenstellen.

Onderwijs en vomring - subthema's

Internationaal - Kwaliteitszorg - Leerkrachten - Leerlingen - Subsidiëring - Vorming