Overzicht kernindicatoren per thema
Thema Subthema Indicator
Arbeidsmarkt Werkzaamheid Werkenden (20-64 jaar) (Steunpunt Werk)
Arbeidsmarkt Werkzaamheid Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) (Steunpunt Werk)
Arbeidsmarkt Werkloosheid Niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) (Steunpunt Werk)
Arbeidsmarkt Werkloosheid Werkloosheidsgraad (15-64 jaar) (Steunpunt Werk)
Arbeidsmarkt Jobs Jobs (Steunpunt Werk)
Arbeidsmarkt Jobs Jobratio (20-64 jaar) (Steunpunt Werk)
     
Armoede Inkomen Fiscaal inkomen - totaal inkomen
Armoede Inkomen Fiscaal inkomen - gemiddelde per inwoner
Armoede Armoede Kansarmoede-index Kind en Gezin
Armoede Armoede Betalingsachterstand - aantal personen
Armoede Armoede Betalingsachterstand - aandeel t.o.v inwoners 18+
Armoede Armoede Kinderen in gezin waar niemand werkt - aantal
Armoede Armoede Kinderen in gezin waar niemand werkt - aandeel t.o.v <18-jarigen
Armoede Armoede Voorkeursregeling ziekteverzekering - aantal begunstigden
Armoede Armoede Voorkeursregeling ziekteverzekering - aandeel t.o.v. totale bevolking
     
Criminaliteit Geregistreerde misdrijven Diefstallen en afpersingen - aantal
Criminaliteit Geregistreerde misdrijven Diefstallen en afpersingen - per 1.000 inwoners
Criminaliteit Geregistreerde misdrijven Misdrijven tegen lichamelijke integriteit - aantal
Criminaliteit Geregistreerde misdrijven Misdrijven tegen lichamelijke integriteit - per 1.000 inwoners
Criminaliteit Geregistreerde misdrijven Misdrijven tegen eigendom -aantal
Criminaliteit Geregistreerde misdrijven Misdrijven tegen eigendom - per 1.000 inwoners
     
Cultuur Algemeen Cultuurevenementen: aantal
Cultuur Algemeen Cultuurevenementen: aantal per 1.000 inwoners
Cultuur Bibliotheken Openbare bibliotheken: aantal leners
Cultuur Bibliotheken Openbare bibliotheken: aantal leners per 100 inwoners
Cultuur Bibliotheken Collectie openbare bibliotheken: Aantal stuks
Cultuur Bibliotheken Collectie openbare bibliotheken: Aantal stuks per 1.000 inwoners
     
Demografie Structuur bevolking Inwoners - totaal aantal
Demografie Structuur bevolking Inwoners 0-19 jaar - aantal
Demografie Structuur bevolking Inwoners 0-19 jaar - aandeel
Demografie Structuur bevolking Inwoners 20-64 jaar - aantal
Demografie Structuur bevolking Inwoners 20-64 jaar - aandeel
Demografie Structuur bevolking Inwoners 65 jaar en ouder - aantal
Demografie Structuur bevolking Inwoners 65 jaar en ouder - aandeel
Demografie Structuur bevolking Kinderen 0-2,5 jaar - aantal
Demografie Structuur bevolking Kinderen 0-2,5 jaar - aandeel
Demografie Structuur bevolking Kinderen 2,5-5 jaar - aantal
Demografie Structuur bevolking Kinderen 2,5-5 jaar -aandeel
Demografie Structuur bevolking Kinderen 6-11 jaar -aantal
Demografie Structuur bevolking Kinderen 6-11 jaar -aandeel
Demografie Structuur bevolking Kinderen 12-17 jaar -aantal
Demografie Structuur bevolking Kinderen 12-17 jaar -aandeel
Demografie Structuur bevolking Ouderen 65-79 jaar -aantal
Demografie Structuur bevolking Ouderen 65-79 jaar - aandeel
Demografie Structuur bevolking Ouderen 80 jaar en ouder - aantal
Demografie Structuur bevolking Ouderen 80 jaar en ouder - aandeel
Demografie Structuur bevolking Afhankelijkheidsratio
Demografie Prognoses bevolking Vooruitberekend aantal inwoners
Demografie huishoudens Private huishoudens - totaal aantal
Demografie huishoudens Alleenwonenden - aantal
Demografie huishoudens Alleenwonenden - aandeel
Demografie huishoudens Gehuwde paren zonder thuiswonend kind - aantal
Demografie huishoudens Gehuwde paren zonder thuiswonend kind - aandeel
Demografie huishoudens Gehuwde paren met thuiswonend kind - aantal
Demografie huishoudens Gehuwde paren met thuiswonend kind - aandeel
Demografie huishoudens Ongehuwde paren zonder thuiswonend kind - aantal
Demografie huishoudens Ongehuwde paren zonder thuiswonend kind - aandeel
Demografie huishoudens Ongehuwde paren met thuiswonend kind - aantal
Demografie huishoudens Ongehuwde paren met thuiswonend kind - aandeel
Demografie huishoudens Alleenstaande ouders - aantal
Demografie huishoudens Alleenstaande ouders - aandeel
Demografie huishoudens Ander type huishouden - aantal
Demografie huishoudens Ander type huishouden - aandeel
Demografie huishoudens - prognoses Vooruitberekend aantal private huishoudens
Demografie huishoudens - prognoses Vooruitberekend aantal alleenwonenden
Demografie geboorten & overlijdens Geboorten - aantal
Demografie geboorten & overlijdens Geboorten per 1.000 inwoners
Demografie geboorten & overlijdens Overlijdens - aantal
Demografie geboorten & overlijdens Aantal overlijdens per 1.000 inwoners
Demografie geboorten & overlijdens Natuurlijk accress per 1.000 inwoners
Demografie migraties Saldo binnenlandse migraties
Demografie migraties Saldo internationale migraties
Demografie migraties Totaal migratiesaldo
Demografie migraties Saldo binnenlandse migraties van vreemdelingen
Demografie migraties Saldo internationale migraties van vreemdelingen
Demografie migraties Totaal migratiesaldo van vreemdelingen
     
Economie en innovatie Macro-economie Bruto toegevoegde waarde
Economie en innovatie Macro-economie Bruto toegevoegde waarde per inwoner
Economie en innovatie Macro-economie Nominale economische groei
Economie en innovatie Macro-economie Belastbaar inkomen
Economie en innovatie Macro-economie Belastbaar inkomen per inwoner
Economie en innovatie Macro-economie Totale bezoldigde tewerkstelling (RSZ)
Economie en innovatie Micro-economie Aantal ondernemingen
Economie en innovatie Micro-economie Aantal starters
Economie en innovatie Micro-economie Aantal stopzettingen
Economie en innovatie Micro-economie Aantal faillissementen
Economie en innovatie Micro-economie Oprichtingsratio
Economie en innovatie Micro-economie Uittredingsratio
Economie en innovatie Micro-economie Netto-groeiratio
Economie en innovatie Micro-economie Turbulentie
     
Energie energieverbruik energieverbruik per inwoner door verwarming huishoudens
Energie energieverbruik Gemiddeld EPC voor bestaande residentiële gebouwen
Energie energieverbruik Gemiddeld E-peil van nieuwbouw woningen
Energie emissies CO2-emissies per inwoner door verwarming huishoudens
Energie duurzame energie Geïnstalleerd vermogen aan groene stroom
Energie energie-armoede Klanten sociale leverancier elektriciteit - Aantal
Energie energie-armoede Klanten sociale leverancier elektriciteit - per 1.000 aansluitingen
Energie energie-armoede Actieve budgetmeters elektriciteit - aantal
Energie energie-armoede Actieve budgetmeters elektriciteit - per 1.000 aansluitingen
Energie energie-armoede In 20XX afgesloten toegangspunten elektricteit na advies LAC - aantal
Energie energie-armoede In 20XX afgesloten toegangspunten elektricteit na advies LAC - per 1.000 aansluitingen
Energie energie-armoede Klanten sociale leverancier aardgas -aantal
Energie energie-armoede Klanten sociale leverancier aardgas -per 1.000 aansluitingen
Energie energie-armoede Actieve budgetmeters aardgas - aantal
Energie energie-armoede Actieve budgetmeters aardgas - per 1.000 aansluitingen
Energie energie-armoede In 20XX afgesloten toegangspunten aardgas na advies LAC - aantal
Energie energie-armoede In 20XX afgesloten toegangspunten aardgas na advies LAC - per 1.000 aansluitingen
     
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Exploitatieontvangsten
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Exploitatieontvangsten per inwoner
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Investeringsontvangsten
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Investeringsontvangsten per inwoner
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Andere ontvangsten
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Andere ontvangsten per inwoner
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Totale ontvangsten
Financiën en bestuur Gemeenteontvangsten Totale ontvangsten per inwoner
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit opcentiemen onroerende voorheffing
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit opcentiemen onroerende voorheffing per inwoner
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit aanvullende belasting op de personenbelasting
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit aanvullende belasting op de personenbelasting per inwoner
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit andere aanvullende belastingen
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit andere aanvullende belastingen per inwoner
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit andere belastingen
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Ontvangsten uit andere belastingen per inwoner
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Totale belastingontvangsten
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Totale belastingontvangsten per inwoner
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Tarief opcentiemen onroerende voorheffing (in opcentiemen)
Financiën en bestuur Gemeentebelastingen Tarief aanvullende belasting op de personenbelasting (in %)
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Exploitatie-uitgaven
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Exploitatie-uitgaven per inwoner
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Investeringsuitgaven
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Investeringsuitgaven per inwoner
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Andere uitgaven
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Andere uitgaven per inwoner
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Totale uitgaven
Financiën en bestuur Gemeente-uitgaven Totale uitgaven per inwoner
Financiën en bestuur Autofinancieringsmarge Autofinancieringsmarge
Financiën en bestuur Autofinancieringsmarge Autofinancieringsmarge per inwoner
Financiën en bestuur Autofinancieringsmarge Budgettair resultaat van het boekjaar
Financiën en bestuur Autofinancieringsmarge Budgettair resultaat van het boekjaar per inwoner
Financiën en bestuur Autofinancieringsmarge Resultaat op kasbasis
Financiën en bestuur Autofinancieringsmarge Resultaat op kasbasis per inwoner
Financiën en bestuur Financiële schuld gemeenten Financiële schuld
Financiën en bestuur Financiële schuld gemeenten Financiële schuld per inwoner
Financiën en bestuur Personeel Gemeente-personeel in VTE
Financiën en bestuur Personeel Gemeente-personeel in VTE per 1.000 inwoners
Financiën en bestuur Personeel OCMW-personeel in VTE
Financiën en bestuur Personeel OCMW-personeel in VTE per 1.000 inwoners
     
Gelijke kansen Gender Aantal werkende mannen (20-64j) (SWSE)
Gelijke kansen Gender Werkzaamheidsgraad mannen (20-64j) (SWSE)
Gelijke kansen Gender Aantal werkende vrouwen (20-64j) (SWSE)
Gelijke kansen Gender Werkzaamheidsgraad vrouwen (20-64j) (SWSE)
Gelijke kansen Gender Verhouding werkzaamheidsgraad mannen t.o.v. werkzaamheidsgraad vrouwen
     
Gezondheid Aanbod Aantal huisartsen
Gezondheid Aanbod Aantal huisartsen per 1.000 inwoners
Gezondheid Vraag Aantal cliënten met een actieve zorgperiode in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Gezondheid Vraag Aantal cliënten met een actieve zorgperiode in een centrum
voor geestelijke gezondheidszorg per 10.000 inwoners
Gezondheid Vraag Aantal opnames voor klassieke hospitalisatie
Gezondheid Vraag Ziekenhuisopnameratio (op basis van klassieke hospitalisatie) voor de totale bevolking 
Gezondheid ziektepreventie 2-jaarlijkse deelnamegraad borstkankerscreening
     
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Vreemdelingen - aantal
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Vreemdelingen - aandeel t.o.v. totale bevolking
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Bevolking: Belgische herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Bevolking: Belgische herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Bevolking: EU-herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Bevolking: EU-herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Bevolking: niet-EU-herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Aanwezigheid Bevolking: niet-EU-herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking
Inburgering & Integratie Migratie Migraties van vreemdelingen naar België - aantal
Inburgering & Integratie Migratie Migraties van vreemdelingen naar buitenland - aantal
Inburgering & Integratie Inburgering Nieuwkomers - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Werkenden: Belgische herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Werkenden: Belgische herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking 18-65j.
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Werkenden: EU-herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Werkenden: EU-herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking 18-65j.
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Werkenden: niet-EU-herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Werkenden: niet-EU-herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking 18-65j.
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lage werkintensiteit: Belgische herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lage werkintensiteit: Belgische herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking 0-59j.
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lage werkintensiteit: EU-herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lage werkintensiteit: EU-herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking 0-59j.
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lage werkintensiteit: niet-EU-herkomst - aantal
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lage werkintensiteit: niet-EU-herkomst - aandeel t.o.v. totale bevolking 0-59j.
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Kleuteronderwijs - thuistaal Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Kleuteronderwijs - thuistaal Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Kleuteronderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Kleuteronderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lager onderwijs - thuistaal Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lager onderwijs - thuistaal Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lager onderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Lager onderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Secundair onderwijs - thuistaal Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Secundair onderwijs - thuistaal Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Secundair onderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Secundair onderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Schoolse vertraging secundair onderwijs - thuistaal Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Schoolse vertraging secundair onderwijs - thuistaal Nederlands: aandeel
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Schoolse vertraging secundair onderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aantal leerlingen
Inburgering & Integratie Maatschappelijke positie Schoolse vertraging secundair onderwijs - thuistaal niet-Nederlands: aandeel
     
Jeugd aanbod Jeugdwerkinfrastructuur: aantal
Jeugd aanbod Jeugdwerkinfrastructuur: aantal per 1000 jongeren (<25 jaar)
Jeugd aanbod Jeugdwerkinitiatieven: aantal
Jeugd aanbod Jeugdwerkinitiatieven: aantal per 1000 jongeren (<25 jaar)
     
Landbouw   Oppervlakte cultuurgrond
Landbouw   Totaal aantal pluimvee
Landbouw   Totaal aantal runderen
Landbouw   Totaal aantal varkens
Landbouw   Aantal bedrijven
Landbouw   Tewerkstelling – Aantal personen
     
Media    
     
Milieu & Natuur afval restafval
Milieu & Natuur afval restafval per inwoner
Milieu & Natuur bodem bodemverontreiniging: % te saneren grond t.o.v. totale oppervlakte
Milieu & Natuur bodem bodemverontreiniging: oppervlakte te saneren grond
Milieu & Natuur water riolering - huidige zuiveringsgraad
     
Mobiliteit vervoermiddelen personenwagens - aantal
Mobiliteit vervoermiddelen personenwagens - aantal per 1.000 inwoners
Mobiliteit verkeersveiligheid ongevallen - aantal
Mobiliteit verkeersveiligheid verkeersslachtoffers: aantal doden en zwaargewonden
Mobiliteit verkeersveiligheid verkeersslachtoffers - aantal doden en zwaargewonden per 10.000 inwoners
Mobiliteit infrastructuur wegen - lengte verharde wegennet
Mobiliteit vervoersprestaties wegen - afgelegde afstanden in het verkeer
     
Onderwijs & vorming Kleuteronderwijs Gewoon kleuteronderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Kleuteronderwijs Totaal kleuteronderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Lager onderwijs Gewoon lager onderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Lager onderwijs Totaal lager onderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs 1ste graad voltijds gewoon secundair onderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs ASO - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs BSO - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs KSO - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs TSO - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs Onthaalklas anderstalige nieuwkomers - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs Totaal voltijds gewoon secundair onderwijs - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs - aantal leerlingen
(naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs - aantal leerlingen
(naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Secundair onderwijs Totaal secundair onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs) - aantal leerlingen (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Schoolse vertraging Lager onderwijs - aantal leerlingen met schoolse vertraging (naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Schoolse vertraging Lager onderwijs - aandeel leerlingen met schoolse vertraging
(naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Schoolse vertraging Voltijds gewoon secundair onderwijs - aantal leerlingen met schoolse vertraging
(naar vestigingplaats)
Onderwijs & vorming Schoolse vertraging Voltijds gewoon secundair onderwijs - aandeel leerlingen met schoolse vertraging
(naar vestigingplaats)
     
Ontwikkelingssamenwerking & buitenlands beleid    
     
Ruimtelijke ontwikkeling Oppervlakte Totale oppervlakte
Ruimtelijke ontwikkeling Oppervlakte Bebouwde oppervlakte
Ruimtelijke ontwikkeling Oppervlakte Onbebouwde opppervlakte
     
Sport aanbod Sportinfrastructuur - aantal
Sport aanbod Sportinfrastructuur - aantal per 1.000 inwoners
Sport aanbod Sportclubs - aantal
Sport aanbod Sportclubs - aantal per 1.000 inwoners
     
Toerisme Aankomsten & overnachtingen Aantal aankomsten
Toerisme Aankomsten & overnachtingen Aantal overnachtingen
     
Wonen Sociaal huurpatrimonium Sociale woningen : totaal (= som van woonhuizen, appartementen, duplexen)
Wonen Sociaal huurpatrimonium Sociale woningen: aandeel op totaal aantal wooneenheden
Wonen Sociaal huurpatrimonium Woningen sociale verhuurkantoren: totaal
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw woonhuizen
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw appartementen
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw woningen (= som van woonhuizen + appartementen)
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw woongebouwen
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw bewoonbare oppervlakte
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw niet-residentiele gebouwen
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : nieuwbouw niet-residentiele gebouwen : volume
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : renovatie : woongebouwen
Wonen Bouwvergunningen Bouwvergunningen : renovatie : niet-residentiële gebouwen
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen woonhuizen : aantallen
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen woonhuizen : prijzen (gem, mediaan en Q75)
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen appartementen : aantallen
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen appartementen : prijzen (gem, mediaan en Q75)
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen villa's : aantallen
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen villa's : prijzen (gem, mediaan en Q75)
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen bouwgronden : aantallen
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen bouwgronden : prijzen per transactie (gem, mediaan en Q75)
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen bouwgronden : prijzen per m² (gem, mediaan en Q75)
Wonen Verkopen vastgoed Verkopen bouwgronden : totale oppervlakte
Wonen Woonbeleid Leegstand - aantal
Wonen Woonbeleid Leegstand - per 1.000 wooneenheden
Wonen Woonbeleid Gebouwen - aantal
Wonen Woonbeleid Wooneenheden - aantal
     
Zorg Kinderopvang Kinderopvangplaatsen baby's en peuters (0-2,5 jaar)
Zorg Kinderopvang Kinderopvangplaatsen baby's en peuters per 1.000 inwoners 0-2,5 jaar
Zorg Kinderopvang Kinderopvangplaatsen schoolgaande kinderen (2,5 - 12 jaar)
Zorg Kinderopvang Kinderopvangplaatsen schoolgaande kinderen per 1.000 inwoners 2,5 - 12 jaar
Zorg Ouderenzorg Residentiële ouderenzorg
Zorg Ouderenzorg Residentiële ouderenzorg per 1.000 inwoners 65+
Zorg Zorgverzekering Rechthebbenden
Zorg Zorgverzekering Rechthebbenden per 1.000 inwoners