Statistisch nieuws

Steunpunt Werk
  • 13 november 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt oktober 2017

Bron: Steunpunt Werk, 27 oktober 2017
logo vdab
  • 25 oktober 2017

Nieuwe schoolverlaterstool van de VDAB

Bron: VDAB 24 oktober 2017 De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) stelt een nieuwbakken tool ter beschikking met informatie over de Vlaamse schoolverlaters en hun match met de vraag op de arbeidsmarkt.
Vlaanderen in Cijfers 2017 Cover
  • 6 oktober 2017

Vlaanderen in Cijfers 2017

Geïnteresseerd in Vlaanderen én in cijfers?
Cover Vlaamse Gendermonitor 2016
  • 10 november 2017

Vlaamse Gendermonitor 2016

De cel Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst Vlaamse Regering hebben recent de Vlaamse Gendermonitor 2016 gepubliceerd.
Cover Vlaamse Rand 2017
  • 19 oktober 2017

Een blik op de Vlaamse Rand 2017

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij en Bestuur) publiceert de editie 2017 van ‘Een blik op de Vlaamse Rand’. Dit is een initiatief in samenwerking met het Documentatiecentrum Vlaamse Rand.
portemonee
  • 25 september 2017

Lonen in 2015 tegen het licht

Nieuwsbrief STATBEL, 22 september 2017 Meer weten over de lonen anno 2015? Werp dan een blik op de resultaten van de jaarlijkse loonenquête van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.
Vrouw werkt op laptop
  • 10 november 2017

Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen

Iets minder dan 6 op de 10 vrouwen op beroepsactieve leeftijd kan beschouwd worden als economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat zij een eigen inkomen hebben gelijk aan of hoger dan het minimumloon. Bij de mannen gaat het om ruim 7 op de 10.
Cover Vrind 2017
  • 6 oktober 2017

VRIND 2017

Vandaag is de nieuwe editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren aan de pers voorgesteld. 
laptop
  • 25 september 2017

Opleidingen tijdens loopbaan in de lift

Nieuwsbrief STATBEL, 22 september 2017 Uit de nieuwe resultaten van de Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS) van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium blijkt dat steeds meer bedrijven in België opleidingen voor hun werknemers organiseren.