Sterfte

 • Toename aantal overlijdens in recente jaren

  In de loop van 2018 zijn 63.397 inwoners van het Vlaamse Gewest overleden. Dat zijn 867 overlijdens meer dan het jaar voordien (+1,4%) en beduidend meer dan in 2008 (+10%). De groei van de bevolking (+6% tussen 2008 en 2018) en de voortschrijdende veroudering (van 18% 65-plussers in de bevolking in 2008 naar 20% in 2018) spelen daarin een rol.

 • Minder overlijdens dan geboorten

  In alle observatiejaren sinds 1990 zijn er minder overlijdens dan geboorten in het Vlaamse Gewest. Dat geeft telkens een positief natuurlijk saldo. In 2018 ging het om 63.397 overlijdens tegenover 64.336 geboorten wat resulteert in een positief saldo van +939 eenheden (+0,14 per 1.000 inwoners).

 • Vroegtijdige sterfte daalt

  Vroegtijdige sterfte slaat op het aantal overlijdens vóór de leeftijd van 75 jaar. In 2017 vonden 17.834 overlijdens plaats vóór de leeftijd van 75 jaar, wat neerkomt op 29% van het totaal aantal overlijdens. Bij mannen is dat 36%, bij vrouwen 21%. Vergeleken met 2010 is er een daling van het relatieve aandeel van de vroegtijdige sterfte.

 • Bijna 10 overlijdens per 1.000 inwoners per jaar

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 9,6 overlijdens per 1.000 inwoners. Dit  bruto sterftecijfer ligt iets hoger in het Waalse Gewest (10,6 per 1.000) en lager in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (7,4 per 1.000). Voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is er een duidelijke daling van het bruto sterftecijfer tussen 1990 en 2018.

  Bruto sterftecijfers hangen samen met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Anders dan in het Vlaamse en Waalse Gewest is er een verjonging van de bevolking van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wat de daling in dat gewest mee verklaart.

 • Hoog bruto sterftecijfer voor kustgemeenten

  De kleine helft (46%) van de steden en gemeenten heeft een bruto sterftecijfer hoger dan de gemiddelde waarde voor het Vlaamse Gewest voor de periode 2016-2018 (9,5 per 1.000 inwoners). Vooral in de kustgemeenten, met hun oudere bevolking, worden relatief hoge waarden genoteerd (≥12,5 overlijdens per 1.000 inwoners). De hoogste waarden vinden we in Horebeke (18,1) en Maarkedal (15,1) in de Vlaamse Ardennen. De laagste waarde is voor Baarle-Hertog (5,3).

  Grote steden als Antwerpen (9,4), Gent (8,8), Leuven (8,3) of Mechelen (8,5) scoren lager dan het Vlaamse gemiddelde. Dat is niet het geval voor de centrumsteden Brugge (11,2) of Kortrijk (11,7).

 • Vlaanderen licht onder het EU-gemiddelde voor bruto sterftecijfer

  Het Vlaamse Gewest en België scoren voor het bruto sterftecijfer iets lager dan het Europese gemiddelde. Lidstaten met hogere scores zijn Bulgarije, Letland en Litouwen. Lidstaten met lagere scores zijn Luxemburg, Cyprus en Ierland. Ten dele weerspiegelt de rangschikking ook de leeftijdsopbouw van de totale bevolking in de lidstaten, met gewoonlijk hoge scores voor een oude bevolking en lage scores voor een jonge bevolking.

Definities

Natuurlijk saldo: het aantal geboorten min het aantal overlijdens, vaak uitgedrukt per 100 inwoners of per 1.000 inwoners (gemiddelde bevolking = rekenkundig gemiddelde van de bevolking op 1 januari en op 31 december van het jaar).

Overlijdens: het betreft hier enkel het aantal sterfgevallen in de wettelijke bevolking van het Vlaamse Gewest, meer bepaald van personen met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het gewest. De overlijdens van personen die ingeschreven staan in het wachtregister (zoals voor asielzoekers) worden niet meegeteld.

Bruto sterftecijfer: drukt het aantal overlijdens uit ten opzichten van de (gemiddelde) bevolking van het omschreven grondgebied. Het wordt in de regel uitgedrukt per 1.000 inwoners. Omdat er geen rekening wordt gehouden met de leeftijdsverdeling van de bevolking is de beoordeling ‘bruto’ toegevoegd.

Gemiddelde bevolking: het rekenkundig gemiddelde van de bevolking zoals opgemeten aan het begin (1 januari) en het einde van het jaar (31 december van het lopende jaar of 1 januari van het volgende jaar).

Vroegtijdige sterfte: het aantal overlijdens vóór de leeftijd van 75 jaar (volgens de laatste verjaardag).

 

Publicatiedatum

9 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies