Steun EU-lidmaatschap

  • 7 op de 10 Vlamingen steunen lidmaatschap van de Europese Unie

    Net zoals in de voorgaande jaren kan de Europese Unie (EU) ook in 2017 op heel wat steun rekenen van de Vlaamse bevolking. Circa 7 op de 10 Vlamingen vinden het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Tussen 2007 en 2011 nam de steun voor het EU-lidmaatschap beperkt af. In de jaren daarna nam de steun weer licht toe. Ongeveer 1 op de 5 Vlamingen heeft geen uitgesproken mening over het EU-lidmaatschap.

  • Vlaming staat positiever tegenover EU-lidmaatschap dan gemiddelde Europeaan

    De steun voor het EU-lidmaatschap ligt hoger in het Vlaamse dan in het Waalse Gewest. Waar 7 op de 10 Vlamingen het lidmaatschap van de Europese Unie als een goede zaak zien, ligt dat aandeel duidelijk lager in Wallonië (44%).

    De steun voor het EU-lidmaatschap ligt in Vlaanderen hoger dan in de meeste EU-landen. Gemiddeld beschouwt 58% van de bevolking van de EU-landen het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen de lidstaten onderling bestaan er grote verschillen. In Luxemburg, Duitsland en Ierland zijn ongeveer 8 op de 10 inwoners van mening dat deel uitmaken van de EU een goede zaak is. In landen zoals Tsjechië, Cyprus, Italië en Griekenland zijn er dat minder dan 4 op de 10.

    Ongeveer 6% van de Vlamingen vindt het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat zijn er minder dan in het Waalse Gewest (18%). In de Europese Unie beschouwt gemiddeld 13% van de bevolking het lidmaatschap van de EU als een slechte zaak. Dat aandeel verschilt van land tot land. In Malta ligt dat aandeel het laagst (4%), in het Verenigd Koninkrijk (25%) het hoogst.

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

22 maart 2019

Meer cijfers

Contact