Stopzetting van wettelijke samenwoningen

 • 6 op de 10 wettelijke samenwoningen stopgezet om te huwen

  In 2017 werden in het Vlaamse Gewest ongeveer 15.000 wettelijke samenwoningen beëindigd. In 6 op de 10 gevallen ging het om een stopzetting omdat de betrokken partners met elkaar huwden. In iets minder dan 4 op de 10 gevallen werd de wettelijke samenwoning beëindigd omdat de partners uit elkaar gingen. Uitzonderlijk overleed één van de wettelijk samenwonende partners (3%).

  De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Sindsdien nam het aantal omzettingen in een huwelijken en het aantal scheidingen toe.

  Sinds het ontstaan van de mogelijkheid tot wettelijke samenwoning hebben in het Vlaamse Gewest 277.000 paren (ooit) een wettelijke samenwoning geregistreerd. 25% van al deze wettelijke samenwoningen werd omgezet in een huwelijk. In 15% van alle gevallen gingen de wettelijk samenwonende paren uit elkaar. Uitzonderlijk overleed een partner. Bij 58% van de ooit gestarte wettelijke samenwoningen zijn de partners nog steeds wettelijk samenwonend samen. .

 • Bijna 4 scheidingen op de 10 beëindigingen

  In 2017 werd in het Vlaamse Gewest 32% van de wettelijke samenwoningen beëindigd in onderling overleg en 4% betrof eenzijdige stopzettingen.

  Het patroon van het type stopzetting van de wettelijke samenwoningen is de voorbije jaren niet gewijzigd. In 2010 werden ook bijna 4 op de 10 wettelijke samenwoningen beëindigd door een scheiding.

 • Stopzettingen vooral rond leeftijd van 30 jaar

  Ongeacht de reden van de beëindiging van de wettelijke samenwoning, gebeurde dit in het Vlaamse Gewest in 2017 vooral rond de leeftijd van 30 jaar. De ene partner was bij de beëindiging gemiddeld genomen 38,1 jaar; de andere partner 36,1 jaar.

 • Vooral gehuwd bij de stopzetting

  Aangezien een huwelijk in 2017 de belangrijkste reden was om een wettelijke samenwoning te beëindigen, waren 6 op de 10 partners bij de stopzetting gehuwd.

  Aangezien vooral ongehuwden voor een wettelijke samenwoning kiezen, waren bij 1 op de 4 stopzettingen de beide partners ongehuwd.

  Het profiel van de paren die hun wettelijke samenwoning beëindigden in 2017 sluit aan bij het profiel van de paren die een nieuwe wettelijke samenwoning registeren: hoofdzakelijk man-vrouw paren en paren met 2 Belgische partners.

 • Beëindigde wettelijke samenwoningen duurden gemiddeld 4 jaar

  De in 2017 beëindigde wettelijke samenwoningen hadden gemiddeld genomen 4,2 jaar geduurd.

  Wettelijke samenwoningen die in 2017 werden omgezet in een huwelijk hadden gemiddeld genomen 4 jaar geduurd. Bijna de helft van de wettelijk samenwonenden die huwden in 2017 deden dit binnen de 2 jaar na de start van hun wettelijk samenwonen.

  Wettelijke samenwoningen die eindigden door een scheiding hadden gemiddeld genomen 4,5 jaar geduurd. 4 op de 10 wettelijk samenwonende paren die in 2017 scheidden, gingen binnen de eerste 2 jaar na de start van het wettelijke samenwonen uit elkaar.

  Een wettelijke samenwoning die werd beëindigd door het overlijden van 1 van de partners had gemiddeld genomen 6 jaar geduurd. Bij bijna na 1 op de 5 paren was de partner zeer kort na de start van de wettelijke samenwoning gestorven; bij bijna 1 op de 5 paren was de partner na 10 jaar of meer wettelijk samenwonen gestorven.

 • Meer omzettingen in huwelijk in provincie Limburg

  In de provincie Limburg werden in 2017 wettelijke samenwoningen iets vaker stopgezet om te huwen.

 • Meer omzettingen in huwelijk in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2017 werden in het Vlaamse Gewest wettelijke samenwoningen vaker dan in de andere gewesten omgezet in een huwelijk.

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest was een scheiding en een overlijden van de partner vaker dan in het Vlaamse Gewest de reden tot stopzetting van de wettelijke samenwoning.

Bronnen

Statbel: Wettelijke samenwoningen

 

Publicatiedatum

19 maart 2019

Volgende update

12 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies